Savjetovanja

ZAKON O DKOM-u i ZAKON O JAVNOJ NABAVI, OKVIRNI SPORAZUM

19. lipnja 2013. (srijeda), 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Novi informator d.o.o.., Kneza Mislava 7/I, 10 000 ZAGREB, ovlašteni nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave (Evidencijski broj 25 u Registru nositelja programa, KLASA:UP/I-406-01/13-01/05, URBROJ 526-06-02/1-13-2, ovlaštenje važi do: 15.3.2016.)

Ovlašteni nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave (Evidencijski broj programa usavršavanja 2013-0037) 

SADRŽAJ PROGRAMA USAVRŠAVANJA

9,30 – 11,00 AKTUALNOSTI U PRAVNOJ ZAŠTITI
- osnovne postavke
- najnovija praksa DKOM-a
(2 nastavna sata)
Mihaela Matokanović Džimbeg, dipl. iur.
11,00 – 11,15 STANKA
11,15 – 12,45 SPOSOBNOST PONUDITELJA I NATJECATELJA 
I RAZLOZI ISKLJUČENJA
(2 nastavna sata)
Miljenko Cvitanović, dipl. iur.
12,45 – 13,15 STANKA
13,15 – 14,45 EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA
- kriteriji za određivanje ekonomski najpovoljnije ponude
(2 nastavna sata)
Ivančica Franjković, dipl. oec.
14,45 – 15,00 STANKA
15,00 – 16,30

PONUDA I OKVIRNI SPORAZUM
- primjenjivost okvirnog sporazuma kao načina nabave
- priprema ponude za okvirni sporazum
- nastanak okvirnog sporazuma i ugovora o javnoj nabavi
- bitni elementi okvirnog sporazuma
- jamstva i ugovorne kazne
(2 nastavna sata)
Vesna Jurasović, dipl. iur.

Kotizacija:

Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku
a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun broj: 2340009-1100150348
Novi informator d.o.o poziv na broj: 01 190613 - OIB

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal (knjiga s radovima autora), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454

faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
PRIMJENA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU I UREDBE O UREDSKOM POSLOVANJU – Split - 23. svibnja 2018. (srijeda), s početkom u 10,00 sati
POREZNI NADZOR I POREZNA OPTIMIZACIJA - 23. svibnja 2018. (srijeda) u 9,30 sati
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: