Savjetovanja

ZAŠTITA DOSTOJANSTVA, PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA U RADNIM ODNOSIMA

6. studenoga 2017. (ponedjeljak), u 9.30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2

mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ,
sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
  • PRAVNI OKVIR I SUDSKA PRAKSA U PODRUČJU UZNEMIRAVANJA, DISKRIMINACIJE I MOBINGA
     - definicije pojmova prema važećim Zakonima (Zakon o suzbijanju  diskriminacije,

        Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o radu)
     - sudska praksa – što jest, a što nije mobing, diskriminacija i uznemiravanje
     - razlika između mobinga, diskriminacije i uznemiravanja kroz sudsku praksu
     - dokazivanje u radnom sporu
     - vrste i visine naknade štete
     - dopuštenost revizije i ustavne tužbe u antidiskriminacijskim sporovima
   • ZAŠTITA PRIVATNOSTI RADNIKA
      - Zakon o zaštiti na radu (uvjeti za dopuštenost video nadzora)
      - Zakon o privatnim detektivima (uvjeti za dopuštenost praćenja radnika
 od strane privatnog detektiva)
      - Zakon o radu (uređenje zaštite privatnosti)
   • KORIŠTENJE DOKAZA U RADNOM SPORU PRIBAVLJENIH NADZIRANJEM RADNIKA
      - pravni okvir propisan Zakonom o parničnom postupku
      - povreda privatnosti radnika pribavljanjem dokaza kao žalbeni razlog
      - sudska praksa Vrhovnog suda RH i Ustavnog suda RH
      - praksa Europskog suda za ljudska prava
 
PATRICIO MARCOS PETRIĆ, Agencija za zaštitu osobnih podataka 
   • OSOBNI PODACI U RADNIM ODNOSIMA - DANAS I SUTRA
      - važeći pravni okvir
      - Opća uredba o zaštiti podataka - pristup koji se temelji na rizičnosti
      - radnik – ispitanik: od natječaja do pismohrane
      - privola radnika – ispravni pravni temelj?
      - potrebe poslodavca i zaštita prava radnika nadzor nad zaposlenicima
      - prava pojedinaca – obveze voditelja i izvršitelja obrade
      - nadzorno tijelo i njegova funkcija u zaštiti podataka
 
Kotizacija:
Kotizacija za sudjelovanje na savjetovanju iznosi 980,00 kn (PDV uključen) po sudioniku. Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2017., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Kotizacija uključuje
Sudjelovanje na savjetovanju, power point prezentaciju predavača, radni pribor i napitak za vrijeme stanke.
Kotizacija se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o. 
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 00 061117–01–OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja

 

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: