Savjetovanja

Vlasničkopravni odnosi i zemljišne knjige -

19. rujna 2007.
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Program savjetovanja

  • Izmjene i dopune Zakona o zemljišnim knjigama - dr. sc. Jadranko Crnić, dipl. iur., umirovljeni predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske i Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama
  • Određena pitanja osiguranja i namirenja tražbina na nekretninama – mr. sc. Gabrijela Mihelčić, dipl. iur., asistentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
  • Razvrgnuće suvlasničke zajednice - Đuro Sessa, dipl. iur., predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu
  • Postupno stvaranje katastra nekretnina - Damir Pahić, dipl. ing., pomoćnik ravnatelja Državne geodetske uprave
  • Pravni status nerazvrstanih cesta - Jakob Nakić, dipl. iur., zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Rijeci
  • Primjena pravila parničnog postupka u zemljišnoknjižnom postupku - Damir Kontrec, dipl. iur., zamjenik predsjednika Županijskog suda u Varaždinu
  • Raspolaganje nekretninama u vlasništvu države te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – mr. sc. Olga Jelčić, sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske
  • Rasprava i odgovori na pitanja

Moderator savjetovanja: Damir Kontrec, dipl. iur.
Urednici savjetovanja: Biljana Barjaktar, dipl. iur., Jerko Slovinić, dipl. iur.

Seminarski materijal:
Gradivo savjetovanja obrađeno je u knjizi koju će svaki sudionik primiti na ulasku u dvoranu.

Kotizacija za sudjelovanje na savjetovanju iznosi 890,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun broj: 2340009-1100150348 Novi informator d.o.o.

Dodatne informacije:
tel 01/4555-454
faks: 01/4612-553
mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
PRIMJENA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU I UREDBE O UREDSKOM POSLOVANJU – Split - 23. svibnja 2018. (srijeda), s početkom u 10,00 sati
POREZNI NADZOR I POREZNA OPTIMIZACIJA - 23. svibnja 2018. (srijeda) u 9,30 sati
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: