Savjetovanja

UTVRĐIVANJE, RAZREZ I NAPLATA ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH POREZA ZA 2014.

8. srpnja 2014. (utorak) u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

VODITELJICA RADIONICE

  • mr.sc. MIRJANA MAHOVIĆ-KOMLJENOVIĆ, Ministarstvo financija, Porezna uprava – Područni ured Zagreb

TEME

I. Vrste lokalnih poreza koje mogu uvesti županije, gradovi i općine.
   1. porez na nasljedstva i darove

      - porezni obveznici i što je predmet oporezivanja,
      - obveza prijavljivanja poreza,
      - način utvrđivanja porezne osnovice,
      - propisana oslobođenja od plaćanja poreza
   2. godišnji porez na cestovna motorna vozila i plovila
       - postupak preuzimanja podataka od MUP-a i lučke kapetanije,
       - utvrđivanje poreza za 2014. i promjena vlasništva tijekom godine,
       - mogućnost otpisa zateznih kamata
   3. porez na tvrtku ili naziv
       - pojam tvrtke i stalne poslovne jedinice
       - visina i plaćanje poreza na tvrtku
   4. porez na kuće za odmor
       - podnošenje prijave o imovini
       - način utvrđivanja korisne površine
       - što se ne smatra kućom za odmor
       - utvrđivanje poreza na kuće za odmor i plaćanje paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja stanova,
          soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova
   5. iskazivanje poreza i prireza prema podacima iz porezne kartice (obrasca PK)
       - usklađenje podataka iz Obrasca PK sa podacima na Obrascu JOPPD,
       - način utvrđivanja prebivališta za poreznog obveznika,
       - iskazivanje poreza i prireza na Obrascu JOPPD
   6. porez na potrošnju
       - predmet oporezivanja
       - utvrđivanje osnovice i rokovi plaćanja
       - obveza vođenja PP-MI-PO obrasca
   7. porez na korištenje javnih površina

II. Provođenje upravnog postupka i uplatni računi
   8. Donošenje i dostava rješenja
       - osobna dostava poreznog rješenja i dostava javnom objavom, valuta plaćanja, žalbeni
          rokovi i pravni učinak žalbe,
       - relativna i apsolutna zastara prava na naplatu poreza, početak tijeka zastare, prekid
         tijeka relativne zastare
   9. uplatni računi za plaćanje lokalnih poreza

III. Oblici provođenja ovršnog postupka
   10. propisani sadržaj rješenja o ovrsi pljenidbom novčanih sredstava na računu
      
- razlikovanje ovršnih i vjerodostojnih isprava,
       - podnošenje žalbe i prigovora
       - postupak provedbe rješenja o ovrsi u FINI

IV. Pitanja i odgovori

SUDIONICI MOGU AKTIVNO SUDJELOVATI U SVIM FAZAMA RADA.

Kotizacija:
Naknada za radionicu iznosi 600,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada se uplaćuje na IBAN Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 080714 - OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Naknada uključuje:
sudjelovanje na radionici, (radni materijal sa prezentacijom predavača, pročišćenim tekstom Zakona o financiranju JLP(R)S, i mišljenjima Ministarstva financija), radni pribor i napitak.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: