Savjetovanja

Upravljanje nekretninama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave - • donošenje općih akata • službenički odnosi • primjena ZUP-a i ZUS-a

20. i 21. travnja 2004.
Savjetovanje je održano u Velikoj dvorani Sheraton Zagreb Hotela

Teme i predavači:

PRAVNA ZAŠTITA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE U POSTUPKU IZVLAŠTENJA
dr. sc. Jadranko Crnić, dipl. iur., predsjednik Ustavnog suda RH u mirovini

STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA NEKRETNINAMA BIVŠIH OPĆINA (PRETVORBA DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA)
Agata Račan, dipl. iur., sutkinja Ustavnog suda RH

PRETVORBA, RASPOLAGANJE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Desa Sarvan, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za lokalnu upravu i samoupravu Istarske županije

POSEBNE NAKNADE KOJE SU PRIHOD JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE S OSVRTOM NA EKO NAKNADU
Desa Sarvan, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za lokalnu upravu i samoupravu Istarske županije

ZASNIVANJE ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, OPĆINA, GRADOVA, ŽUPANIJA I GRADA ZAGREB
mr. sc. Jasna Brežanski, dipl. iur., sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske

NAKNADA ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE
Božo Gagro, dipl. iur., sudac Upravnog suda RH

PUT PRAVNE ZAŠTITE U SLUČAJU ŠUTNJE UPRAVE
Dunja Jurić Knežević, dipl. iur., sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske

POLOŽAJ JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U POSTUPKU IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE
Josip Bienenfeld, dipl. iur., načelnik Odjela u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

SLUŽBENIČKI ODNOSI – ODGOVORNOST I PLAĆE
Edmond Miletić, dipl. iur., zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za upravu

NEKA OTVORENA PITANJA RADNOPRAVNOG STATUSA NAČELNIKA I GRADONAČELNIKA U SMISLU VAŽEĆIH I BUDUĆIH PROPISA
Nives Kopajtich-Škrlec, dipl. iur., načelnica Odjela za ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave Središnjeg državnog ureda za upravu

STATUS LOKALNIH SLUŽBENIKA NAKON USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI I ODGOVARAJUĆOM PRIMJENOM ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA
Štefanija Kasabašić, dipl. iur.

UREDSKO POSLOVANJE U LOKALNOJ SAMOUPRAVI – PLAN KLASIFIKACIJSKIH I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA
Štefanija Kasabašić, dipl. iur.

POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA OPĆINAMA I GRADOVIMA S PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI I ŽUPANIJAMA
Maja Lukeš-Petrović, dipl. iur., načelnica u Državnoj riznici – Sektor za pripremu Državnog proračuna u Ministarstvu financija RH

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: