Savjetovanja

UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA -

20. travnja 2011. (srijeda), u 9,30 sati,
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb
 • državna imovina
 • turističko zemljište
 • vlasništvo jedinica lokalne samouprave


Program savjetovanja:

 • POSTUPANJE S NEPROCIJENJENOM IMOVINOM U POSTUPKU PRETVORBE I PRIVATIZACIJE PREMA ZAKONU O UPRAVLJANJU DRŽAVNOM IMOVINOM
 • ZAKON O TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU
 • ULOGA PODATAKA KATASTRA I DRŽAVNE IZMJERE U UPRAVLJANJU NEKRETNINAMA
 • PRODAJA TURISTIČKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I KONCESIJE NA PREOSTALOM TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
 • UTVRĐIVANJE OBLIKA I VELIČINE ZK ČESTICE I DRUGI POSLOVI TIJELA NADLEŽNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA PREMA ZAKONU O TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU
 • POJEDINAČNI ISPRAVNI POSTUPAK U PRAKSI ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH SUDOVA – de lege lata, de lege ferenda

Prezentacija u PDF formatu

Predavači:

 • mr. sc. JADRANKO JUG, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • DAMIR KONTREC, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • DAMIR PAHIĆ, pomoćnik ravnatelja Državne geodetske uprave, Sektor za katastarski sustav
 • DESA SARVAN, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samouprave Istarske županije
 • JOSIP BIENENFELD, načelnik Samostalne službe za zakonodavstvo u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
 • ANA-MARIJA KONČIĆ, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama

Kotizacija:
Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun broj: 2340009-1100150348 Novi informator d.o.o poziv na broj: 01 200411 - OIB

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal (knjiga s radovima autora), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.
Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
PRIMJENA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU I UREDBE O UREDSKOM POSLOVANJU – Split - 23. svibnja 2018. (srijeda), s početkom u 10,00 sati
POREZNI NADZOR I POREZNA OPTIMIZACIJA - 23. svibnja 2018. (srijeda) u 9,30 sati
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: