Savjetovanja

SUSTAV PDV-a U JLP(R)S-u I DRŽAVNIM TIJELIMA

prva porezna prijava za siječanj - rok - 20. veljače 2014.

10. veljače 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

PROGRAM SAVJETOVANJA:

 • POREZNI STATUS U SUSTAVU PDV-a
 • OBAVLJANJE GOSPODARSKE DJELATNOSTI
 • OPOREZIVE I NEOPOREZIVE ISPORUKE
 • OSLOBOĐENE ISPORUKE
 • UPIS U REGISTAR OBVEZNIKA PDV-a
 • STJECANJE DOBARA I PRIMANJE USLUGA IZ DRUGIH DRŽAVA ČLANICA EU (prag stjecanja)
 • MJESTO OPOREZIVANJA ISPORUKE DOBARA, MJESTO OBAVLJANJA USLUGA
 • NASTANAK POREZNE OBVEZE
 • PRIJENOS POREZNE OBVEZE PREMA čl. 75. st 3. ZAKONA O PDV-u
 • POREZNA OSNOVICA
 • ODBITAK PRETPOREZA, PODJELA I ISPRAVAK PRETPOREZA
 • IZDAVANJE RAČUNA, RAZDOBLJE OPOREZIVANJA I OBRAČUNSKO RAZDOBLJE
 • PODNOŠENJE PRIJAVE PDV-a (prijava do 20. veljače za siječanj 2014.)
 • ODGOVORI NA PITANJA

PREDAVAČI

 • RENATA KALČIĆ, dipl. oec., voditeljica Službe za PDV u Ministarstvu financija Republike Hrvatske
 • mr. sc. LJUBICA JAVOR, porezna savjetnica - Javorović, Idžojtić & Partneri,  j.t.d. za pravno savjetovanje
 
Kotizacija:
Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.
Naknada za drugog polaznika iz istog društva/ustanove iznosi 735,00 kn (s PDV-om) a  za trećeg i svakog sljedećeg polaznika 490,00 kn (s PDV-om)

Naknada se uplaćuje na IBAN Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 100214 – OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Naknada uključuje:
sudjelovanje na savjetovanju, radna mapa s prezentacijama predavača, pročišćeni tekst Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, radni pribor i napitak za vrijeme stanke

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: