Savjetovanja

SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA 


27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2

Stručno osposobljavanje i izobrazba je namijenjeno trgovačkim društvima i fizičkim osobama koje obavljaju bankarske poslove, mjenjačke poslove, računovodstvene i revizorske usluge, te usluge poreznog savjetovanja, odvjetničke i javnobilježničke usluge, poslove zastupanja i posredovanja u osiguranju, poslove potrošačkog kreditiranja, posredovanja u prometu nekretninama, organiziranja igara na sreću, poslove trgovine plemenitim metalima i dragim kamenjem, te umjetničkim predmetima i antikvitetima.


Predavačica:
mr. sc. Slavica Pezer Blečić, Ministarstvo financija, Financijski inspektorat

Program:
• Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
   i učinci stupanja Zakona na snagu
• Obveznici provedbe mjera i radnji iz Zakona o sprječavanju pranja novca
   i financiranja terorizma
• Organizacija sustava SPNFT-a kod obveznika, obveze uprave
   i imenovanje ovlaštenih osoba
• Stvarno vlasništvo - utvrđivanje i prijavljivanja podataka 
• Registar stvarnih vlasnika - osnivanje, ustroj i vođenje registra
• Politički izložene osobe, novosti u statusu i obvezi utvrđivanja
• Režim gotovinskih plaćanja
• Nove obveze u području procjene rizika, primjena pristupa temeljenog na riziku 
• Izrada dubinske analize stranke i postupci za umanjenje rizika
• Zahtjevi pojačane i pojednostavljene dubinske analize
• Nadzor nad obveznicima primjene Zakona o sprječavanju pranja novca
   i financiranja terorizma
• Odgovori na pitanja za polaznike izobrazbe


POLAZNICI ĆE DOBITI POTVRDU DA SU U 2018. SUDJELOVALI NA STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I IZOBRAZBI IZ PODRUČJA SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA
I FINANCIRANJA TERORIZMA PROPISANO ČLANKOM 71. ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA.


Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje iznosi 750,00 kuna (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koju su podmirili obvezu za 2018., plaćaju kotizaciju u iznosu od 637,50 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na programu stručnog osposobljavanja i izobrazbe, radni pribor i napitak tijekom stanke.
Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348
poziv na broj: 01 270318 - OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe. 

Dodatne informacije:
tel.: 01/4555 454
seminari@informator.hr 

Ostala savjetovanja u 2017 godini:
NOVELA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 27.11.2017. - u 9.00 sati, Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2
ZAŠTITA DOSTOJANSTVA, PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA U RADNIM ODNOSIMA - 6. studenoga 2017. (ponedjeljak), u 9.30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 5. listopada 2017. (četvrtak) u 9,00 sati
NOVOSTI U OVRŠNOM POSTUPKU - 5. rujna 2017. (utorak) u 9.30 sati
Radionica AKTUALNOSTI U RADNIM ODNOSIMA - 5. srpnja 2017. (srijeda), u 9,30 sati
Savjetovanje PRAVA NA NEKRETNINAMA – aktualnosti - 30. svibnja 2017. (utorak), u 9,30 sati
Radionica PRIMJENA ODREDABA NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - 19. svibnja 2017. (petak), u 9,00 sati
Radionica UREDSKO POSLOVANJE I PRIMJENA ZUP-a - 19. travnja 2017. (srijeda), u 9,30 sati
Savjetovanje LOKALNI IZBORI 2017. - 17. ožujka 2017. (petak), u 9,30 sati
Radionica NOVINE U JAVNOJ NABAVI - 17. ožujka 2017.  (petak),  u 9,00 sati
Savjetovanje ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE VELIKIH BRZINA - 21. veljača 2017. (utorak), u 9,30 sati
Savjetovanje NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI - 31. siječnja 2017. (utorak) u 9,30 sati
Savjetovanje NOVINE U POREZNIM PROPISIMA - 18. siječnja 2017. (srijeda) u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: