Savjetovanja

SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA 


27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2

Stručno osposobljavanje i izobrazba je namijenjeno trgovačkim društvima i fizičkim osobama koje obavljaju bankarske poslove, mjenjačke poslove, računovodstvene i revizorske usluge, te usluge poreznog savjetovanja, odvjetničke i javnobilježničke usluge, poslove zastupanja i posredovanja u osiguranju, poslove potrošačkog kreditiranja, posredovanja u prometu nekretninama, organiziranja igara na sreću, poslove trgovine plemenitim metalima i dragim kamenjem, te umjetničkim predmetima i antikvitetima.


Predavačica:
mr. sc. Slavica Pezer Blečić, Ministarstvo financija, Financijski inspektorat

Program:
• Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
   i učinci stupanja Zakona na snagu
• Obveznici provedbe mjera i radnji iz Zakona o sprječavanju pranja novca
   i financiranja terorizma
• Organizacija sustava SPNFT-a kod obveznika, obveze uprave
   i imenovanje ovlaštenih osoba
• Stvarno vlasništvo - utvrđivanje i prijavljivanja podataka 
• Registar stvarnih vlasnika - osnivanje, ustroj i vođenje registra
• Politički izložene osobe, novosti u statusu i obvezi utvrđivanja
• Režim gotovinskih plaćanja
• Nove obveze u području procjene rizika, primjena pristupa temeljenog na riziku 
• Izrada dubinske analize stranke i postupci za umanjenje rizika
• Zahtjevi pojačane i pojednostavljene dubinske analize
• Nadzor nad obveznicima primjene Zakona o sprječavanju pranja novca
   i financiranja terorizma
• Odgovori na pitanja za polaznike izobrazbe


POLAZNICI ĆE DOBITI POTVRDU DA SU U 2018. SUDJELOVALI NA STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I IZOBRAZBI IZ PODRUČJA SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA
I FINANCIRANJA TERORIZMA PROPISANO ČLANKOM 71. ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA.


Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje iznosi 750,00 kuna (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koju su podmirili obvezu za 2018., plaćaju kotizaciju u iznosu od 637,50 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na programu stručnog osposobljavanja i izobrazbe, radni pribor i napitak tijekom stanke.
Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348
poziv na broj: 01 270318 - OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe. 

Dodatne informacije:
tel.: 01/4555 454
seminari@informator.hr 

Ostala savjetovanja u 2016 godini:
Radionica NOVINE U PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI - 12. prosinca 2016. (ponedjeljak), u 9,30 h 
Radionica UREDSKO POSLOVANJE I PRIMJENA ZUP-a - RIJEKA - 2. prosinca 2016. (petak), u 10,00 sati
Savjetovanje POREZNA REFORMA – NOVOSTI OD 1. SIJEČNJA 2017. - 25. studenoga 2016. (petak), u 9,30 sati
Radionica NOVINE U PRIJEDLOGU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - 25. studenoga 2016. (petak), u 9,00 sati
Savjetovanje NOVE POSEBNE UZANCE O GRAĐENJU - prijedlog - 7. studenoga 2016. (ponedjeljak), u 9,30 h
Radionica UREDSKO POSLOVANJE I PRIMJENA ZUP-a - OSIJEK - 26. listopada 2016. (srijeda), u 10,00 sati
Savjetovanje AKTUALNA PITANJA RADNOG I SLUŽBENIČKOG PRAVA - 11. listopada 2016. (utorak), u 9,30 h
Radionica UREDSKO POSLOVANJE I PRIMJENA ZUP-a - SPLIT - 27. rujna 2016. (utorak), u 10,00 sati
Radionica PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA - 16. rujna 2016. (petak), u 9,00 sati
Savjetovanje NEKRETNINE 2016. - 5. srpnja 2016. (utorak) s početkom u 9,30 sati
Radionica NOVINE U JAVNOJ NABAVI I ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA - 28. lipnja 2016. (utorak) s početkom u 9,00 sati
Radionica GRADNJA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO - 7. lipnja 2016. (utorak), s početkom u 9,30 sati
Radionica PRIMJENA ZUP-a I UREDSKO POSLOVANJE - 1. travnja 2016. (petak), u 9,00 sati
FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - 2. ožujka 2016. (srijeda), s početkom u 9,30 sati
ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA - 2. ožujka 2016. (srijeda), s početkom u 9,00 sati
GRADNJA, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO - 19. veljače 2016. (petak), s početkom u 9,30 sati
ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO - 29. siječnja 2016. (petak) u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: