Savjetovanja

SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA 


27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2

Stručno osposobljavanje i izobrazba je namijenjeno trgovačkim društvima i fizičkim osobama koje obavljaju bankarske poslove, mjenjačke poslove, računovodstvene i revizorske usluge, te usluge poreznog savjetovanja, odvjetničke i javnobilježničke usluge, poslove zastupanja i posredovanja u osiguranju, poslove potrošačkog kreditiranja, posredovanja u prometu nekretninama, organiziranja igara na sreću, poslove trgovine plemenitim metalima i dragim kamenjem, te umjetničkim predmetima i antikvitetima.


Predavačica:
mr. sc. Slavica Pezer Blečić, Ministarstvo financija, Financijski inspektorat

Program:
• Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
   i učinci stupanja Zakona na snagu
• Obveznici provedbe mjera i radnji iz Zakona o sprječavanju pranja novca
   i financiranja terorizma
• Organizacija sustava SPNFT-a kod obveznika, obveze uprave
   i imenovanje ovlaštenih osoba
• Stvarno vlasništvo - utvrđivanje i prijavljivanja podataka 
• Registar stvarnih vlasnika - osnivanje, ustroj i vođenje registra
• Politički izložene osobe, novosti u statusu i obvezi utvrđivanja
• Režim gotovinskih plaćanja
• Nove obveze u području procjene rizika, primjena pristupa temeljenog na riziku 
• Izrada dubinske analize stranke i postupci za umanjenje rizika
• Zahtjevi pojačane i pojednostavljene dubinske analize
• Nadzor nad obveznicima primjene Zakona o sprječavanju pranja novca
   i financiranja terorizma
• Odgovori na pitanja za polaznike izobrazbe


POLAZNICI ĆE DOBITI POTVRDU DA SU U 2018. SUDJELOVALI NA STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I IZOBRAZBI IZ PODRUČJA SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA
I FINANCIRANJA TERORIZMA PROPISANO ČLANKOM 71. ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA.


Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje iznosi 750,00 kuna (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koju su podmirili obvezu za 2018., plaćaju kotizaciju u iznosu od 637,50 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na programu stručnog osposobljavanja i izobrazbe, radni pribor i napitak tijekom stanke.
Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348
poziv na broj: 01 270318 - OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe. 

Dodatne informacije:
tel.: 01/4555 454
seminari@informator.hr 

Ostala savjetovanja u 2015 godini:
ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA I DOSTAVA PONUDA - 24. studenoga 2015. (utorak) u 9,00 sati
NOVOSTI U UPRAVNOJ I UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI - 6. studenoga 2015. (petak), u 9,30 sati
NOVI PROPISI U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM PRAVU 2015. - 27. listopada 2015. (utorak), s početkom u 9,30 sati
AKTUALNOSTI GRADNJE I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA 2015. - 1. listopada 2015. (četvrtak), u 9,30 sati
NOVI STEČAJNI ZAKON - 8. rujna 2015. (utorak), u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI - 3. srpnja 2015. (petak) u 9,00 sati
PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I LEGALIZACIJA U PRAKSI - 11. lipnja 2015. (četvrtak), u 9,30 sati,.
ELEKTRONIČKA JAVNA DRAŽBA I OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA - 27. svibnja 2015. (srijeda), u 9,30 sati
NEKRETNINE – 2015. - 20. svibnja 2015. (srijeda), u 9,30 sati
PRIMJENA PROPISA O UREDSKOM POSLOVANJU I ZUP-a - 8. svibnja 2015. (petak), u 9,00 sati
AKTUALNOSTI U PROVEDBI POSTUPKA OVRHE - 14. travnja 2015. (utorak), u 9,00 sati
GRADNJA, KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOS - 27. ožujka 2015. (petak) u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U RADNIM ODNOSIMA – 2015. - 24. veljače 2015. (utorak), u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI - 24. veljače 2015. (utorak) u 9,00 sati
NEKRETNINE, POREZI I KOMUNALNA NAKNADA - 27. siječnja 2015. (utorak), u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: