Savjetovanja

SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA 


27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2

Stručno osposobljavanje i izobrazba je namijenjeno trgovačkim društvima i fizičkim osobama koje obavljaju bankarske poslove, mjenjačke poslove, računovodstvene i revizorske usluge, te usluge poreznog savjetovanja, odvjetničke i javnobilježničke usluge, poslove zastupanja i posredovanja u osiguranju, poslove potrošačkog kreditiranja, posredovanja u prometu nekretninama, organiziranja igara na sreću, poslove trgovine plemenitim metalima i dragim kamenjem, te umjetničkim predmetima i antikvitetima.


Predavačica:
mr. sc. Slavica Pezer Blečić, Ministarstvo financija, Financijski inspektorat

Program:
• Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
   i učinci stupanja Zakona na snagu
• Obveznici provedbe mjera i radnji iz Zakona o sprječavanju pranja novca
   i financiranja terorizma
• Organizacija sustava SPNFT-a kod obveznika, obveze uprave
   i imenovanje ovlaštenih osoba
• Stvarno vlasništvo - utvrđivanje i prijavljivanja podataka 
• Registar stvarnih vlasnika - osnivanje, ustroj i vođenje registra
• Politički izložene osobe, novosti u statusu i obvezi utvrđivanja
• Režim gotovinskih plaćanja
• Nove obveze u području procjene rizika, primjena pristupa temeljenog na riziku 
• Izrada dubinske analize stranke i postupci za umanjenje rizika
• Zahtjevi pojačane i pojednostavljene dubinske analize
• Nadzor nad obveznicima primjene Zakona o sprječavanju pranja novca
   i financiranja terorizma
• Odgovori na pitanja za polaznike izobrazbe


POLAZNICI ĆE DOBITI POTVRDU DA SU U 2018. SUDJELOVALI NA STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I IZOBRAZBI IZ PODRUČJA SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA
I FINANCIRANJA TERORIZMA PROPISANO ČLANKOM 71. ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA.


Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje iznosi 750,00 kuna (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koju su podmirili obvezu za 2018., plaćaju kotizaciju u iznosu od 637,50 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na programu stručnog osposobljavanja i izobrazbe, radni pribor i napitak tijekom stanke.
Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348
poziv na broj: 01 270318 - OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe. 

Dodatne informacije:
tel.: 01/4555 454
seminari@informator.hr 

Ostala savjetovanja u 2014 godini:
RADIONICA: PRIMJENA ZUP-a I PROPISA O UREDSKOM POSLOVANJU - 24. studenoga 2014.(ponedjeljak) u 9,00, sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA: JAVNA NABAVA – PRIMJENA PROPISA U PRAKSI - 10. studenog 2014. (ponedjeljak), 9,00 sati
GRADNJA I PROSTORNO UREĐENJE 2014. - 21. listopada 2014. (utorak) u 9,30 sati
IZMJENE I DOPUNE OVRŠNOG ZAKONA - 2. listopada 2014. (četvrtak), u 9,30 sati
NOVI ZAKON O RADU - 11. rujna 2014. (četvrtak) u 9,30 sati
INTERAKTIVNA RADIONICA IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG PRAVA U SPLITU - 8. rujna 2014. (ponedjeljak), u 11 sati
JAVNA NABAVA - 30. lipnja 2014. (ponedjeljak), u 9,00 sati
UREDSKO POSLOVANJE U PRIMJENI - 16. lipnja 2014. (ponedjeljak) u 9,30 sati
LEGALIZACIJA, PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA - 3. lipnja 2014. (utorak), u 9,30 sati
INTERAKTIVNA RADIONICA IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG PRAVA - 19. svibnja 2014. (ponedjeljak) u 9,30 sati
KOMUNALNO GOSPODARSTVO - 7. svibnja 2014. (srijeda) u 9,30 sati
NEKRETNINE 2014 - 7. travnja 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
NOVI PROPISI O JAVNOJ NABAVI - 24. ožujka 2014. (ponedjeljak), 9,00 sati
NOVINE U RADNOM I SOCIJALNOM ZAKONODAVSTVU - 24. veljače 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
SUSTAV PDV-a U JLP(R)S-u I DRŽAVNIM TIJELIMA - 10. veljače 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: