Savjetovanja

SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA 


27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2

Stručno osposobljavanje i izobrazba je namijenjeno trgovačkim društvima i fizičkim osobama koje obavljaju bankarske poslove, mjenjačke poslove, računovodstvene i revizorske usluge, te usluge poreznog savjetovanja, odvjetničke i javnobilježničke usluge, poslove zastupanja i posredovanja u osiguranju, poslove potrošačkog kreditiranja, posredovanja u prometu nekretninama, organiziranja igara na sreću, poslove trgovine plemenitim metalima i dragim kamenjem, te umjetničkim predmetima i antikvitetima.


Predavačica:
mr. sc. Slavica Pezer Blečić, Ministarstvo financija, Financijski inspektorat

Program:
• Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
   i učinci stupanja Zakona na snagu
• Obveznici provedbe mjera i radnji iz Zakona o sprječavanju pranja novca
   i financiranja terorizma
• Organizacija sustava SPNFT-a kod obveznika, obveze uprave
   i imenovanje ovlaštenih osoba
• Stvarno vlasništvo - utvrđivanje i prijavljivanja podataka 
• Registar stvarnih vlasnika - osnivanje, ustroj i vođenje registra
• Politički izložene osobe, novosti u statusu i obvezi utvrđivanja
• Režim gotovinskih plaćanja
• Nove obveze u području procjene rizika, primjena pristupa temeljenog na riziku 
• Izrada dubinske analize stranke i postupci za umanjenje rizika
• Zahtjevi pojačane i pojednostavljene dubinske analize
• Nadzor nad obveznicima primjene Zakona o sprječavanju pranja novca
   i financiranja terorizma
• Odgovori na pitanja za polaznike izobrazbe


POLAZNICI ĆE DOBITI POTVRDU DA SU U 2018. SUDJELOVALI NA STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I IZOBRAZBI IZ PODRUČJA SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA
I FINANCIRANJA TERORIZMA PROPISANO ČLANKOM 71. ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA.


Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje iznosi 750,00 kuna (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koju su podmirili obvezu za 2018., plaćaju kotizaciju u iznosu od 637,50 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na programu stručnog osposobljavanja i izobrazbe, radni pribor i napitak tijekom stanke.
Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348
poziv na broj: 01 270318 - OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe. 

Dodatne informacije:
tel.: 01/4555 454
seminari@informator.hr 

Ostala savjetovanja u 2008 godini:
SLUŽBENIČKI ODNOSI - Zagreb, 26. 11. 2008. (srijeda) s početkom u 9,30 sati
NOVINE U PROPISIMA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI - Zagreb, 27. 10. 2008. (ponedjeljak) s početkom u 9,30 sati
NEKRETNINE - Zagreb, 30. 9. 2008. (utorak) s početkom u 9,30 sati
JAVNA NABAVA - Zagreb, 4. 6. 2008. (srijeda) s početkom u 9,30 sati
PRIMJENA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI - Zagreb, 23. travnja 2008. (srijeda), s početkom u 9,30 sati
ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU - Zagreb, 4. ožujka 2008. (utorak), s početkom u 9,30 sati
Posredovanje u prometu nekretnina - Zagreb, 26. veljače 2008. (utorak), s početkom u 9,30 sati
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima - Zagreb, 31. siječnja 2008. (četvrtak), s početkom u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: