Savjetovanja

SLUŽBENIČKI ODNOSI U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI I DRŽAVNOJ UPRAVI

AKTUALNOSTI

21. travnja 2016. (četvrtak), u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

UVODNA RIJEČ
dr. sc. DUBRAVKA JURLINA ALIBEGOVIĆ, ministrica uprave Republike Hrvatske

TEME
1. STATUS LOKALNIH DUŽNOSNIKA
2. INSTITUTI SLUŽBENIČKOG PRAVA
     • prijam
     • raspored
     • institut stavljanja na raspolaganje
     • prestanak službe lokalnih i državnih službenika
     • primjeri
3. DONOŠENJE RJEŠENJA U POSTUPKU RASPOREDA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA NAKON PROMJENA USTROJA DRŽAVNE UPRAVE
     • primjeri
4. SUSTAV ODGOVORNOSTI DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
     • povreda službeničke dužnosti
     • primjeri

PREDAVAČI
ANITA MARKIĆ, dipl. iur., načelnica Sektora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske
SANDA PIPUNIĆ, dipl. iur., načelnica Sektora za službenički sustav u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske
ŠTEFANIJA KASABAŠIĆ, dipl. iur., savjetnica Pučkog pravobranitelja u m.
VESNA ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur., načelnica Sektora za etiku, sustav vrijednosti i izobrazbu državnih službenika u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske

Kotizacija:
Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista informator koji su podmirili obvezu za 2016. plaćaju kotizaciju
u iznosu od 833,00 (s PDV-om) po sudioniku

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj 
HR2823400091100150348,
poziv na broj:  01 210416 – OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Naknada uključuje:
sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal (knjiga s radovima autora), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: