Savjetovanja

SLUŽBENIČKI ODNOSI - • primjena Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • ogledni primjeri • praksa

Zagreb, 26. 11. 2008. (srijeda) s početkom u 9,30 sati,
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Program savjetovanja:

 • UVODNA RIJEČ
 • PUT DO PRVOG ZAKONA O RADNIM ODNOSIMA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI ODNOSNO ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI
 • ISKUSTVA ZAKONODAVSTVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U KREIRANJU I PROVEDBI PROPISA ZA LOKALNE SLUŽBENIKE
 • PRIJAM I RASPORED SLUŽBENIKA
 • STATUS PROČELNIKA
 • ODGOVORNOST SLUŽBENIKA ZA POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI
 • SUPSIDIJARNA PRIMJENA ZAKONA O RADU U SLUŽBENIČKIM ODNOSIMA
 • PRESTANAK SLUŽBE

  Predavači

 • Antun Palarić, dipl. iur., državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu
 • Nives Kopajtich Škrlec, dipl. iur., koordinatorica poslova za Udrugu gradova
 • mr. sc. Zoran Pičuljan, zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za upravu
 • Sanda Pipunić, dipl. iur., načelnica Odjela za pravna pitanja službeničkog sustava u Središnjem državnom uredu za upravu
 • Štefanija Kasabašić, dipl. iur., savjetnica Pučkog pravobranitelja Republike Hrvatske za pravne poslove
 • Darko Milković, sudac., predsjednik Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu
 • mr. sc. Iris Gović, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu
 • dr. sc. Alen Rajko, pročelnik Službe za upravni razvitak Grada Opatije
 • Kotizacija:
  Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun broj: 2340009-1100150348 Novi informator d.o.o poziv na broj: 01 261108 - matični broj
  Naknada uključuje: sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal (knjiga s radovima autora), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

  Dodatne informacije:
  tel 01/4555-454
  faks: 01/4612-553
  mail: seminari@novi-informator.net

  Ostala savjetovanja u 2017 godini:
  PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 7. prosinca 2017. (četvrtak) u 9,00 sati
  NOVELA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 27.11.2017. - u 9.00 sati, Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2
  ZAŠTITA DOSTOJANSTVA, PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA U RADNIM ODNOSIMA - 6. studenoga 2017. (ponedjeljak), u 9.30 sati
  PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 5. listopada 2017. (četvrtak) u 9,00 sati
  NOVOSTI U OVRŠNOM POSTUPKU - 5. rujna 2017. (utorak) u 9.30 sati
  Radionica AKTUALNOSTI U RADNIM ODNOSIMA - 5. srpnja 2017. (srijeda), u 9,30 sati
  Savjetovanje PRAVA NA NEKRETNINAMA – aktualnosti - 30. svibnja 2017. (utorak), u 9,30 sati
  Radionica PRIMJENA ODREDABA NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - 19. svibnja 2017. (petak), u 9,00 sati
  Radionica UREDSKO POSLOVANJE I PRIMJENA ZUP-a - 19. travnja 2017. (srijeda), u 9,30 sati
  Savjetovanje LOKALNI IZBORI 2017. - 17. ožujka 2017. (petak), u 9,30 sati
  Radionica NOVINE U JAVNOJ NABAVI - 17. ožujka 2017.  (petak),  u 9,00 sati
  Savjetovanje ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE VELIKIH BRZINA - 21. veljača 2017. (utorak), u 9,30 sati
  Savjetovanje NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI - 31. siječnja 2017. (utorak) u 9,30 sati
  Savjetovanje NOVINE U POREZNIM PROPISIMA - 18. siječnja 2017. (srijeda) u 9,30 sati
  Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: