Savjetovanja

Savjetovanje SVE O NOVINAMA U GRADNJI, PROSTORNOM UREĐENJU, LEGALIZACIJI ZGRADA I U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Zbog velikog interesa ponavljamo savjetovanje.

26. travnja 2017. (srijeda), u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

PREDAVAČI I TEME:

1.)   JOSIP BIENENFELD, dipl. iur., načelnik u Sektoru za pravne poslove
        u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske
        IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O GRADNJI, ZAKONA O PROSTORNOM
        UREĐENJU I ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM
         ZGRADAMA
          – novine u postupku
          – građevinska dozvola
          – rokovi

2.)  dr. sc. DESA SARVAN dipl. iur., viša savjetnica za pravne poslove
       Istarske županije
       PRAVNI STATUS I UGOVORNO FINANCIRANJE KOMUNALNE
       INFRASTRUKTURE I KOMUNALNA NAKNADA PREMA POREZNIM PROPISIMA

3.)   SNJEŽANA FRKOVIĆ dipl. iur., zamjenica glavnog državnog
       odvjetnika Republike Hrvatske
       NOVI ZAKON O KONCESIJAMA

4.)  dr. sc. JADRANKO JUG, dipl. iur.,sudac Vrhovnog suda
       Republike Hrvatske
       PRAVO NA NAKNADU ZA ZEMLJIŠTE NA KOJEM JE IZGRAĐENA CESTA
          – javne ceste
          – nerazvrstane ceste
          – izvlaštenje
          – nesređeno zemljišnoknjižno stanje

5.)  ANA MARIJA KONČIĆ, voditeljica Zemljišnoknjižne pisarnice
       u Stalnoj službi u Sesvetama, Općinski sud u Zagrebu
       UPIS ZGRADA U KATASTAR I ZEMLJIŠNE KNJIGE U REDOVITOM
       POSTUPKU I POSTUPKU OBNOVE ZEMLJIŠNE KNJIGE

6.)   RASPRAVA I ODGOVORI NA PITANJA


Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na savjetovanju iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2017., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, knjigu, radni pribor i napitak za vrijeme stanke.
Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 100517– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2015 godini:
ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA I DOSTAVA PONUDA - 24. studenoga 2015. (utorak) u 9,00 sati
NOVOSTI U UPRAVNOJ I UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI - 6. studenoga 2015. (petak), u 9,30 sati
NOVI PROPISI U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM PRAVU 2015. - 27. listopada 2015. (utorak), s početkom u 9,30 sati
AKTUALNOSTI GRADNJE I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA 2015. - 1. listopada 2015. (četvrtak), u 9,30 sati
NOVI STEČAJNI ZAKON - 8. rujna 2015. (utorak), u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI - 3. srpnja 2015. (petak) u 9,00 sati
PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I LEGALIZACIJA U PRAKSI - 11. lipnja 2015. (četvrtak), u 9,30 sati,.
ELEKTRONIČKA JAVNA DRAŽBA I OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA - 27. svibnja 2015. (srijeda), u 9,30 sati
NEKRETNINE – 2015. - 20. svibnja 2015. (srijeda), u 9,30 sati
PRIMJENA PROPISA O UREDSKOM POSLOVANJU I ZUP-a - 8. svibnja 2015. (petak), u 9,00 sati
AKTUALNOSTI U PROVEDBI POSTUPKA OVRHE - 14. travnja 2015. (utorak), u 9,00 sati
GRADNJA, KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOS - 27. ožujka 2015. (petak) u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U RADNIM ODNOSIMA – 2015. - 24. veljače 2015. (utorak), u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI - 24. veljače 2015. (utorak) u 9,00 sati
NEKRETNINE, POREZI I KOMUNALNA NAKNADA - 27. siječnja 2015. (utorak), u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: