Savjetovanja

Savjetovanje SVE O NOVINAMA U GRADNJI, PROSTORNOM UREĐENJU, LEGALIZACIJI ZGRADA I U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Zbog velikog interesa ponavljamo savjetovanje.

26. travnja 2017. (srijeda), u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

PREDAVAČI I TEME:

1.)   JOSIP BIENENFELD, dipl. iur., načelnik u Sektoru za pravne poslove
        u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske
        IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O GRADNJI, ZAKONA O PROSTORNOM
        UREĐENJU I ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM
         ZGRADAMA
          – novine u postupku
          – građevinska dozvola
          – rokovi

2.)  dr. sc. DESA SARVAN dipl. iur., viša savjetnica za pravne poslove
       Istarske županije
       PRAVNI STATUS I UGOVORNO FINANCIRANJE KOMUNALNE
       INFRASTRUKTURE I KOMUNALNA NAKNADA PREMA POREZNIM PROPISIMA

3.)   SNJEŽANA FRKOVIĆ dipl. iur., zamjenica glavnog državnog
       odvjetnika Republike Hrvatske
       NOVI ZAKON O KONCESIJAMA

4.)  dr. sc. JADRANKO JUG, dipl. iur.,sudac Vrhovnog suda
       Republike Hrvatske
       PRAVO NA NAKNADU ZA ZEMLJIŠTE NA KOJEM JE IZGRAĐENA CESTA
          – javne ceste
          – nerazvrstane ceste
          – izvlaštenje
          – nesređeno zemljišnoknjižno stanje

5.)  ANA MARIJA KONČIĆ, voditeljica Zemljišnoknjižne pisarnice
       u Stalnoj službi u Sesvetama, Općinski sud u Zagrebu
       UPIS ZGRADA U KATASTAR I ZEMLJIŠNE KNJIGE U REDOVITOM
       POSTUPKU I POSTUPKU OBNOVE ZEMLJIŠNE KNJIGE

6.)   RASPRAVA I ODGOVORI NA PITANJA


Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na savjetovanju iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2017., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, knjigu, radni pribor i napitak za vrijeme stanke.
Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 100517– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2014 godini:
RADIONICA: PRIMJENA ZUP-a I PROPISA O UREDSKOM POSLOVANJU - 24. studenoga 2014.(ponedjeljak) u 9,00, sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA: JAVNA NABAVA – PRIMJENA PROPISA U PRAKSI - 10. studenog 2014. (ponedjeljak), 9,00 sati
GRADNJA I PROSTORNO UREĐENJE 2014. - 21. listopada 2014. (utorak) u 9,30 sati
IZMJENE I DOPUNE OVRŠNOG ZAKONA - 2. listopada 2014. (četvrtak), u 9,30 sati
NOVI ZAKON O RADU - 11. rujna 2014. (četvrtak) u 9,30 sati
INTERAKTIVNA RADIONICA IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG PRAVA U SPLITU - 8. rujna 2014. (ponedjeljak), u 11 sati
JAVNA NABAVA - 30. lipnja 2014. (ponedjeljak), u 9,00 sati
UREDSKO POSLOVANJE U PRIMJENI - 16. lipnja 2014. (ponedjeljak) u 9,30 sati
LEGALIZACIJA, PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA - 3. lipnja 2014. (utorak), u 9,30 sati
INTERAKTIVNA RADIONICA IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG PRAVA - 19. svibnja 2014. (ponedjeljak) u 9,30 sati
KOMUNALNO GOSPODARSTVO - 7. svibnja 2014. (srijeda) u 9,30 sati
NEKRETNINE 2014 - 7. travnja 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
NOVI PROPISI O JAVNOJ NABAVI - 24. ožujka 2014. (ponedjeljak), 9,00 sati
NOVINE U RADNOM I SOCIJALNOM ZAKONODAVSTVU - 24. veljače 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
SUSTAV PDV-a U JLP(R)S-u I DRŽAVNIM TIJELIMA - 10. veljače 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: