Savjetovanja

Savjetovanje SVE O NOVINAMA U GRADNJI, PROSTORNOM UREĐENJU, LEGALIZACIJI ZGRADA I U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Zbog velikog interesa ponavljamo savjetovanje.

26. travnja 2017. (srijeda), u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

PREDAVAČI I TEME:

1.)   JOSIP BIENENFELD, dipl. iur., načelnik u Sektoru za pravne poslove
        u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske
        IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O GRADNJI, ZAKONA O PROSTORNOM
        UREĐENJU I ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM
         ZGRADAMA
          – novine u postupku
          – građevinska dozvola
          – rokovi

2.)  dr. sc. DESA SARVAN dipl. iur., viša savjetnica za pravne poslove
       Istarske županije
       PRAVNI STATUS I UGOVORNO FINANCIRANJE KOMUNALNE
       INFRASTRUKTURE I KOMUNALNA NAKNADA PREMA POREZNIM PROPISIMA

3.)   SNJEŽANA FRKOVIĆ dipl. iur., zamjenica glavnog državnog
       odvjetnika Republike Hrvatske
       NOVI ZAKON O KONCESIJAMA

4.)  dr. sc. JADRANKO JUG, dipl. iur.,sudac Vrhovnog suda
       Republike Hrvatske
       PRAVO NA NAKNADU ZA ZEMLJIŠTE NA KOJEM JE IZGRAĐENA CESTA
          – javne ceste
          – nerazvrstane ceste
          – izvlaštenje
          – nesređeno zemljišnoknjižno stanje

5.)  ANA MARIJA KONČIĆ, voditeljica Zemljišnoknjižne pisarnice
       u Stalnoj službi u Sesvetama, Općinski sud u Zagrebu
       UPIS ZGRADA U KATASTAR I ZEMLJIŠNE KNJIGE U REDOVITOM
       POSTUPKU I POSTUPKU OBNOVE ZEMLJIŠNE KNJIGE

6.)   RASPRAVA I ODGOVORI NA PITANJA


Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na savjetovanju iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2017., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, knjigu, radni pribor i napitak za vrijeme stanke.
Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 100517– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2013 godini:
NOVI ZAKONI O PROSTORNOM UREĐENJU, GRADNJI I GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI - 16. prosinca 2013. (ponedjeljak), u 9,30 sati
NOVINE U POSTUPKU JAVNE NABAVE I NOVA ISKUSTVA - 27. studenoga 2013. (srijeda) u 9,00 sati
LEGALIZACIJA I GRADNJA - 28. listopada 2013. (ponedjeljak), u 9,30 sati
KOMUNALNO GOSPODARSTVO I NEKRETNINE - 30. rujna 2013. (ponedjeljak), u 9,30 sati
NOVINE U RADNOPRAVNIM ODNOSIMA - 20. rujna 2013. (petak), u 9,30 sati
NOVELA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI IZ 2013. I PROPISA O DKOM-u - 16. rujna 2013. (ponedjeljak), u 9,00 sati
NOVELA ZAKONA O RADU – 2013. - 8. srpnja 2013. (ponedjeljak), u 9,30 sati
ZAKON O DKOM-u i ZAKON O JAVNOJ NABAVI, OKVIRNI SPORAZUM - 19. lipnja 2013. (srijeda), 9,30 sati
PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA - 17. lipnja 2013. (ponedjeljak) u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U PODRUČJU NEKRETNINA – 2013. - 19. ožujka 2013. (utorak) u 9,30 sati
NOVELA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU IZ 2013. - 27. veljače 2013. (srijeda) u 9,30 sati
STEČAJ I OVRHA - 24. siječnja 2013. (četvrtak), 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: