Savjetovanja

Savjetovanje SVE O NOVINAMA U GRADNJI,
PROSTORNOM UREĐENJU, LEGALIZACIJI ZGRADA 
I U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

26. travnja 2017. (srijeda), u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

PREDAVAČI I TEME:

1.)   JOSIP BIENENFELD, dipl. iur., načelnik u Sektoru za pravne poslove
        u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske
        IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O GRADNJI, ZAKONA O PROSTORNOM
        UREĐENJU I ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM
         ZGRADAMA
          – novine u postupku
          – građevinska dozvola
          – rokovi

2.)  dr. sc. DESA SARVAN dipl. iur., viša savjetnica za pravne poslove
       Istarske županije
       PRAVNI STATUS I UGOVORNO FINANCIRANJE KOMUNALNE
       INFRASTRUKTURE I KOMUNALNA NAKNADA PREMA POREZNIM PROPISIMA

3.)   SNJEŽANA FRKOVIĆ dipl. iur., zamjenica glavnog državnog
       odvjetnika Republike Hrvatske
       NOVI ZAKON O KONCESIJAMA

4.)  dr. sc. JADRANKO JUG, dipl. iur.,sudac Vrhovnog suda
       Republike Hrvatske
       PRAVO NA NAKNADU ZA ZEMLJIŠTE NA KOJEM JE IZGRAĐENA CESTA
          – javne ceste
          – nerazvrstane ceste
          – izvlaštenje
          – nesređeno zemljišnoknjižno stanje

5.)  ANA MARIJA KONČIĆ, voditeljica Zemljišnoknjižne pisarnice
       u Stalnoj službi u Sesvetama, Općinski sud u Zagrebu
       UPIS ZGRADA U KATASTAR I ZEMLJIŠNE KNJIGE U REDOVITOM
       POSTUPKU I POSTUPKU OBNOVE ZEMLJIŠNE KNJIGE

6.)   RASPRAVA I ODGOVORI NA PITANJA


Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na savjetovanju iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2017., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, knjigu, radni pribor i napitak za vrijeme stanke.
Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 260417– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2010 godini:
NEKRETNINE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO - 23. studenoga 2010. (utorak), u 9,30 sati
PLANIRANJE KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA I DOZVOLE ZA GRADNJU - 10. studenoga 2010. (srijeda), u 9,00 sati
NOVI SUSTAV OVRHE U REPUBLICI HRVATSKOJ - 12. listopada 2010. (utorak), u 9,30 sati
ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU - U PRAKSI - 9. lipnja 2010. (srijeda), u 9,30 sati
PRIMJENA ZAKONA O RADU - 13. svibnja 2010. (četvrtak), u 9,30 sati
NEKRETNINE 2010. - 20. travnja 2010. (utorak), u 9,30 sati
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - 4. ožujka 2010. (četvrtak), u 9,30 sati
NOVI ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU - Zagreb, 28. siječnja 2010. (četvrtak), u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: