Savjetovanja

Savjetovanje POREZNA REFORMA – NOVOSTI OD 1. SIJEČNJA 2017.

25. studenoga 2016. (petak), u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb


PREDAVAČICE: porezni stručnjaci u Ministarstvu financija Republike Hrvatske i članice tima za izradu porezne reforme.

mr. sc. MARIJANA VURAIĆ-KUDELJAN, Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Porezna uprava – Središnji ured, zamjenica ravnatelja

KSENIJA CIPEK, dipl. oec., Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Porezna uprave – Središnji ured, pomoćnica ravnatelja
 

1. UČINCI POREZNE REFORME NA GOSPODARSTVO I GRAĐANE -
    NOVA ZAKONSKA RJEŠENJA I SUŠTINSKE PROMJENE
 

2. NOVI ZAKON O POREZU NA DOHODAK
        • smanjivanje poreznih stopa
        • uvođenje jedinstvenog poreznog razreda
        • povećanje osnovnog osobnog odbitka
        • olakšice i oslobođenja
        • primjeri obračuna
        • utjecaj povećanja osobnog odbitka na proračune općina i gradova,
          kako kompenzirati manjak prihoda


3. IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOBIT
        • smanjenje stope
        • ukidanje olakšica (reinvestirana dobit i slobodne zone)
        • izbor načina poslovanja
        • povećanje porezno priznatih rashoda
 

4. ZAKON O POREZU NA PROMET NEKRETNINA
        • smanjenje stope poreza
        • oslobođenja
        • pojednostavnjenje utvrđivanja porezne obveze
 

5. ZAKON O LOKALNIM POREZIMA
        • izmjene u sustavu županijskih, gradskih i općinskih poreza
          (cestovna motorna vozila, kuće za odmor, porez na tvrtku
        • utvrđenje jednostavnog poreza na nekretnine kao zamjena
          za sadašnju komunalnu naknadu
 

6. OPĆI POREZNI ZAKON
        • jačanje instituta upozorenja umjesto prekršaja
        • sustavno rješavanje problema zastare
 

7. IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O PDV-u
        • promjena poreznih stopa od 1. siječnja 2017.
        • povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a
        • od 1. siječnja 2018. uvođenje dvije stope (opća 24% i snižena 12%)
 

8. IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O DOPRINOSIMA
        • ukidanje iznimaka od obveze plaćanja doprinosa
 

9. OSTALE NOVINE
 

PITANJA I ODGOVORI

 

Kotizacija:
za sudjelovanje na savjetovanju, iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku,

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2016., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj:  01 251116-2 – OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Naknada uključuje
:
sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal, radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net
 
Ostala savjetovanja u 2018 godini:
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: