Savjetovanja

Savjetovanje NOVINE U POREZNIM PROPISIMA

s primjenom od 1. siječnja 2017.

18. siječnja 2017. (srijeda) u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

PREDAVAČI ITEME:

mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan, zamjenica ravnatelja Porezne uprave u Ministarstvu financija Republike Hrvatske,
Ksenija Cipek dipl. oec., pomoćnica ravnatelja Porezne uprave u Ministarstvu financija Republike Hrvatske,
Nikolina Pratzer dipl. iur., viša savjetnica - koordinatorica u Poreznoj upravi Ministarstva financija Republike Hrvatske,
Marijana Herceg, viša savjetnica - specijalist u Poreznoj upravi Ministarstva financija Republike Hrvatske,
Dražen Opalić bacc. oec., savjetnik u Poreznoj upravi Ministarstva financija Republike Hrvatske,


1. NOVINE U PRIMJENI OPĆEG POREZNOG ZAKONA
    • Porezna tajna
    • Izjednačenje bračne i izvanbračne zajednice
    • Prestanak prava i obveza iz porezno dužničkog odnosa
    • Dostava poreznog akta
    • Posebni status poreznog obveznika
    • Ispravak porezne prijave
    • Porezna nagodba
    • Zastara
    • Proširenje obveza banaka o dostavi podataka o računima obveznika
    • Promjene kod poreznog nadzora
    • Promjene u odredbama o ovrsi
    • Ostale izmjene
    • Završne odredbe


2. NOVINE U OPOREZIVANJU DOHOTKA
     • Nova visina osobnog odbitka
     • Osobni odbici i uzdržavane osobe
     • Porezne stope i razredi
     • Predujmovi za određene porezne obveznike
       (umirovljenici, JLS - I skupina i Grad Vukovar)
     • Oporezivanje u slučaju neisplate plaća
     • Produženje rokova za plaćanje poreza
     • Novine kod osoba koje obavljaju samostalnedjelatnosti
     • (obrtnici, profesionalne djelatnosti i druge samostalne djelatnosti)
     • Obračun doprinosa i poreza na dohodak kod drugog
       dohotka – uvođenje doprinosa na autorske naknade i umirovljenike
     • Olakšice kod osoba koje se prvi put zapošljavaju
     • Primici koji se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada
     • Oporezivanje dohotka od kapitala, kamata, imovine, osiguranja
     • Porezne stope kod dohodaka koji ulaze u konačni dohodak
     • Konačni dohodak i godišnji dohodak
 

3. NOVINE U ZAKONU O DOPRINOSIMA
    • Minimalna plaća
    • Najniža, najviša mjesečna osnovica za obračun doprinosa
      i najviša godišnja osnovica za 2017.
    • Oslobođenje od doprinosa na plaću za osobe koji se prvi puta zapošljavaju
    • Najniža osnovica za člana uprave koji je u radnom odnosu
    • Izmjene u rokovima dospijeća doprinosa
    • Stope doprinosa za primitke od drugog dohotka (autorska naknada, umirovljenici i dr.)
    • Stope doprinosa na druge djelatnosti
    • Smanjenje stope za učenike na praksi i naukovanju
 

4. NOVINE U OPOREZIVANJU DOBITI
    • Snižene stope poreza na dobit
    • Načela i načini utvrđivanja osnovice poreza na dobit
    • Izbor načina poslovanja
    • Rashodi koji se porezno priznaju
    • Otpis potraživanja glede svih obveznika poreza na dobit
    • Otpis potraživanja glede kreditnih institucija, odnosi se samo na 2017. godinu
    • Umanjenja i olakšice poreznih obveza
 

5. TIJELA DRŽAVNE VLASTI, TIJELA DRŽAVNE UPRAVE,
    JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE,
    PRORAČUNI I PRORAČUNSKI KORISNICI, NEPROFITNE
    ORGANIZACIJE U SUSTAVU POREZA NA DOBIT I U SUSTAVU PDV-a


6. NOVINE U OPOREZIVANJU PROMETA NEKRETNINA
    • Snižena stopa poreza na promet nekretnina
    • Ukidanje oslobođenja poreza na promet nekretnina za kupnju prve nekretnine
    • Oslobođenje za nekretnine koje se unose u trgovačko društvo
    • Prijava nastanka oporezive transakcije
 

7. NOVINE U LOKALNIM POREZIMA
    • Porez na nekretnine od 1. siječnja 2018.
    • Uvođenje jednostavnog poreza na nekretnine kaozamjena
      za sadašnju komunalnu naknadu
    • Kriteriji za određivanje visine poreza na nekretnine – vrijednost boda,
      koeficijent zone, koeficijent namjene, koeficijent stanja, koeficijent dobi
    • Pripremne radnje koje treba provesti tijekom 2017. za primjenom od 1. siječnja 2018.

 

Kotizacija:
Naknada za savjetovanje iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista informator koji su podmirili obvezu
za 2017. plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 (s PDV-om) po sudioniku

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj:  01 180117 – OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.
 

Naknada uključuje:
sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal, radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2015 godini:
ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA I DOSTAVA PONUDA - 24. studenoga 2015. (utorak) u 9,00 sati
NOVOSTI U UPRAVNOJ I UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI - 6. studenoga 2015. (petak), u 9,30 sati
NOVI PROPISI U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM PRAVU 2015. - 27. listopada 2015. (utorak), s početkom u 9,30 sati
AKTUALNOSTI GRADNJE I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA 2015. - 1. listopada 2015. (četvrtak), u 9,30 sati
NOVI STEČAJNI ZAKON - 8. rujna 2015. (utorak), u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI - 3. srpnja 2015. (petak) u 9,00 sati
PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I LEGALIZACIJA U PRAKSI - 11. lipnja 2015. (četvrtak), u 9,30 sati,.
ELEKTRONIČKA JAVNA DRAŽBA I OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA - 27. svibnja 2015. (srijeda), u 9,30 sati
NEKRETNINE – 2015. - 20. svibnja 2015. (srijeda), u 9,30 sati
PRIMJENA PROPISA O UREDSKOM POSLOVANJU I ZUP-a - 8. svibnja 2015. (petak), u 9,00 sati
AKTUALNOSTI U PROVEDBI POSTUPKA OVRHE - 14. travnja 2015. (utorak), u 9,00 sati
GRADNJA, KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOS - 27. ožujka 2015. (petak) u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U RADNIM ODNOSIMA – 2015. - 24. veljače 2015. (utorak), u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI - 24. veljače 2015. (utorak) u 9,00 sati
NEKRETNINE, POREZI I KOMUNALNA NAKNADA - 27. siječnja 2015. (utorak), u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: