Savjetovanja

Savjetovanje NEKRETNINE 2016.

- pravo vlasništva građenjem
- izvlaštenje
- koncesije
- javna nabava

5. srpnja 2016. (utorak) s početkom u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

TEME
1. STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA GRAĐENJEM NA TUĐEM ZEMLJIŠTU
2. PREDSTOJEĆE IZMJENE ZAKONA O IZVLAŠTENJU I ODREĐIVANJE NAKNADE
       • osiguranje investicijskog zamaha i/ili udar na prava vlasnika nekretnina
3. KONCESIJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PREMA PRIJEDLOGU NOVOG ZAKONA O KONCESIJAMA
4. NOVINE U JAVNOJ NABAVI PREMA PRIJEDLOGU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
       • s osobitim osvrtom na jedinice lokalne samouprave

PREDAVAČI
1. ĐURO SESSA, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
2. doc. dr. sc. FRANE STANIČIĆ, docent na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
3. DESA SARVAN, dipl. iur., viša savjetnica za pravne poslove Istarske županije
4. ANTE LOBOJA, dipl. iur.

Kotizacija:
Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista informator koji su podmirili obvezu za 2016. plaćaju kotizaciju
u iznosu od 833,00 (s PDV-om) po sudioniku

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj 
HR2823400091100150348,
poziv na broj:  01 050716 – OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Naknada uključuje:
sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal (knjiga s radovima autora), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2017 godini:
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 7. prosinca 2017. (četvrtak) u 9,00 sati
NOVELA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 27.11.2017. - u 9.00 sati, Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2
ZAŠTITA DOSTOJANSTVA, PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA U RADNIM ODNOSIMA - 6. studenoga 2017. (ponedjeljak), u 9.30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 5. listopada 2017. (četvrtak) u 9,00 sati
NOVOSTI U OVRŠNOM POSTUPKU - 5. rujna 2017. (utorak) u 9.30 sati
Radionica AKTUALNOSTI U RADNIM ODNOSIMA - 5. srpnja 2017. (srijeda), u 9,30 sati
Savjetovanje PRAVA NA NEKRETNINAMA – aktualnosti - 30. svibnja 2017. (utorak), u 9,30 sati
Radionica PRIMJENA ODREDABA NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - 19. svibnja 2017. (petak), u 9,00 sati
Radionica UREDSKO POSLOVANJE I PRIMJENA ZUP-a - 19. travnja 2017. (srijeda), u 9,30 sati
Savjetovanje LOKALNI IZBORI 2017. - 17. ožujka 2017. (petak), u 9,30 sati
Radionica NOVINE U JAVNOJ NABAVI - 17. ožujka 2017.  (petak),  u 9,00 sati
Savjetovanje ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE VELIKIH BRZINA - 21. veljača 2017. (utorak), u 9,30 sati
Savjetovanje NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI - 31. siječnja 2017. (utorak) u 9,30 sati
Savjetovanje NOVINE U POREZNIM PROPISIMA - 18. siječnja 2017. (srijeda) u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: