Savjetovanja

Savjetovanje NEKRETNINE 2016.

- pravo vlasništva građenjem
- izvlaštenje
- koncesije
- javna nabava

5. srpnja 2016. (utorak) s početkom u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

TEME
1. STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA GRAĐENJEM NA TUĐEM ZEMLJIŠTU
2. PREDSTOJEĆE IZMJENE ZAKONA O IZVLAŠTENJU I ODREĐIVANJE NAKNADE
       • osiguranje investicijskog zamaha i/ili udar na prava vlasnika nekretnina
3. KONCESIJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PREMA PRIJEDLOGU NOVOG ZAKONA O KONCESIJAMA
4. NOVINE U JAVNOJ NABAVI PREMA PRIJEDLOGU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
       • s osobitim osvrtom na jedinice lokalne samouprave

PREDAVAČI
1. ĐURO SESSA, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
2. doc. dr. sc. FRANE STANIČIĆ, docent na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
3. DESA SARVAN, dipl. iur., viša savjetnica za pravne poslove Istarske županije
4. ANTE LOBOJA, dipl. iur.

Kotizacija:
Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista informator koji su podmirili obvezu za 2016. plaćaju kotizaciju
u iznosu od 833,00 (s PDV-om) po sudioniku

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj 
HR2823400091100150348,
poziv na broj:  01 050716 – OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Naknada uključuje:
sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal (knjiga s radovima autora), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: