Savjetovanja

Savjetovanje LOKALNI IZBORI 2017.

  • Kandidacijski postupak
  • Povjerenik
  • Financiranje JLS-a
  • Radnopravni odnosi
17. ožujka 2017. (petak), u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Savjetovanje je namijenjeno svim službenicima u lokalnim i područnim (regionalnim) tijelima koja provode izbore, kao i financijskim djelatnicima u službama JLS-a i JLP(R)S-a koji se bave i primjenjuju financijske propise koji se odnose na financiranje izbora i svima koji sudjeluju u izborima.


PREDAVAČI I TEME:

1.)   doc. dr. sc. MATE PALIĆ, dipl. iur., Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku
        NOVINE U KANDIDACIJSKOM POSTUPKU
       – tko (ne) može biti kandidat u lokalnim izborima

2.)  KATARINA SERDAR, dipl. iur., voditeljica Službe za ustrojstvo i razvoj lokalne
       i područne (regionalne) samouprave u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske
       PROVEDBA MJESNIH IZBORA - PITANJA I DVOJBE IZ PRAKSE

3.)   HELENA MASARIĆ, dipl. iur., pročelnica Grada Opatije
       FINANCIRANJE JLS-a – NOVINE – POREZNI PROPISI - PRIMJERI ODREDABA

4.)  ŽELJKA TROPINA GODEC, dipl. iur., voditeljica Službe za nadzor lokalne
       i područne (regionalne) samouprave u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske
      POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE - ovlasti, dužnosti i dvojbe u praksi

5.)  SANDA PIPUNIĆ, dipl. iur., načelnica Sektora za službenički sustav
       u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske
       RADNOPRAVNI ODNOSI U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE
       (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - prijam, raspored i prestanak – ogledni primjeri

6.)   RASPRAVA I ODGOVORI NA PITANJA


Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na savjetovanju iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2017., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, knjigu, radni pribor i napitak za vrijeme stanke.
Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 170317-2– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2013 godini:
NOVI ZAKONI O PROSTORNOM UREĐENJU, GRADNJI I GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI - 16. prosinca 2013. (ponedjeljak), u 9,30 sati
NOVINE U POSTUPKU JAVNE NABAVE I NOVA ISKUSTVA - 27. studenoga 2013. (srijeda) u 9,00 sati
LEGALIZACIJA I GRADNJA - 28. listopada 2013. (ponedjeljak), u 9,30 sati
KOMUNALNO GOSPODARSTVO I NEKRETNINE - 30. rujna 2013. (ponedjeljak), u 9,30 sati
NOVINE U RADNOPRAVNIM ODNOSIMA - 20. rujna 2013. (petak), u 9,30 sati
NOVELA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI IZ 2013. I PROPISA O DKOM-u - 16. rujna 2013. (ponedjeljak), u 9,00 sati
NOVELA ZAKONA O RADU – 2013. - 8. srpnja 2013. (ponedjeljak), u 9,30 sati
ZAKON O DKOM-u i ZAKON O JAVNOJ NABAVI, OKVIRNI SPORAZUM - 19. lipnja 2013. (srijeda), 9,30 sati
PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA - 17. lipnja 2013. (ponedjeljak) u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U PODRUČJU NEKRETNINA – 2013. - 19. ožujka 2013. (utorak) u 9,30 sati
NOVELA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU IZ 2013. - 27. veljače 2013. (srijeda) u 9,30 sati
STEČAJ I OVRHA - 24. siječnja 2013. (četvrtak), 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: