Savjetovanja

Savjetovanje LOKALNI IZBORI 2017.

  • Kandidacijski postupak
  • Povjerenik
  • Financiranje JLS-a
  • Radnopravni odnosi
17. ožujka 2017. (petak), u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Savjetovanje je namijenjeno svim službenicima u lokalnim i područnim (regionalnim) tijelima koja provode izbore, kao i financijskim djelatnicima u službama JLS-a i JLP(R)S-a koji se bave i primjenjuju financijske propise koji se odnose na financiranje izbora i svima koji sudjeluju u izborima.


PREDAVAČI I TEME:

1.)   doc. dr. sc. MATE PALIĆ, dipl. iur., Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku
        NOVINE U KANDIDACIJSKOM POSTUPKU
       – tko (ne) može biti kandidat u lokalnim izborima

2.)  KATARINA SERDAR, dipl. iur., voditeljica Službe za ustrojstvo i razvoj lokalne
       i područne (regionalne) samouprave u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske
       PROVEDBA MJESNIH IZBORA - PITANJA I DVOJBE IZ PRAKSE

3.)   HELENA MASARIĆ, dipl. iur., pročelnica Grada Opatije
       FINANCIRANJE JLS-a – NOVINE – POREZNI PROPISI - PRIMJERI ODREDABA

4.)  ŽELJKA TROPINA GODEC, dipl. iur., voditeljica Službe za nadzor lokalne
       i područne (regionalne) samouprave u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske
      POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE - ovlasti, dužnosti i dvojbe u praksi

5.)  SANDA PIPUNIĆ, dipl. iur., načelnica Sektora za službenički sustav
       u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske
       RADNOPRAVNI ODNOSI U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE
       (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - prijam, raspored i prestanak – ogledni primjeri

6.)   RASPRAVA I ODGOVORI NA PITANJA


Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na savjetovanju iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2017., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, knjigu, radni pribor i napitak za vrijeme stanke.
Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 170317-2– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2012 godini:
LEGALIZACIJA ZGRADA I ZEMLJIŠNE KNJIGE - 29. studenoga 2012. (četvrtak), u 9,30 sati
NOVI OVRŠNI ZAKON - 8. studenoga 2012. (četvrtak) u 9,30 sati
KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PRIMJENA ZUP-a i ZUS-a - 22. listopada 2012. (ponedjeljak), u 9,30 sati
LEGALIZACIJA I GRADNJA - 10. rujna 2012. (ponedjeljak), u 9,30 sati
PROSTORNO UREĐENJE GRADNJA I LEGALIZACIJA - 24. svibnja 2012. (četvrtak), u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U PODRUČJU NEKRETNINA 2012. - 23. travnja 2012. (ponedjeljak), u 9,30 sati
JAVNA NABAVA - 29. ožujka 2012. (četvrtak), u 9,30 sati
JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - 31. siječnja 2012. (utorak), u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: