Savjetovanja

Savjetovanje LOKALNI IZBORI 2017.

  • Kandidacijski postupak
  • Povjerenik
  • Financiranje JLS-a
  • Radnopravni odnosi
17. ožujka 2017. (petak), u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Savjetovanje je namijenjeno svim službenicima u lokalnim i područnim (regionalnim) tijelima koja provode izbore, kao i financijskim djelatnicima u službama JLS-a i JLP(R)S-a koji se bave i primjenjuju financijske propise koji se odnose na financiranje izbora i svima koji sudjeluju u izborima.


PREDAVAČI I TEME:

1.)   doc. dr. sc. MATE PALIĆ, dipl. iur., Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku
        NOVINE U KANDIDACIJSKOM POSTUPKU
       – tko (ne) može biti kandidat u lokalnim izborima

2.)  KATARINA SERDAR, dipl. iur., voditeljica Službe za ustrojstvo i razvoj lokalne
       i područne (regionalne) samouprave u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske
       PROVEDBA MJESNIH IZBORA - PITANJA I DVOJBE IZ PRAKSE

3.)   HELENA MASARIĆ, dipl. iur., pročelnica Grada Opatije
       FINANCIRANJE JLS-a – NOVINE – POREZNI PROPISI - PRIMJERI ODREDABA

4.)  ŽELJKA TROPINA GODEC, dipl. iur., voditeljica Službe za nadzor lokalne
       i područne (regionalne) samouprave u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske
      POVJERENIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE - ovlasti, dužnosti i dvojbe u praksi

5.)  SANDA PIPUNIĆ, dipl. iur., načelnica Sektora za službenički sustav
       u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske
       RADNOPRAVNI ODNOSI U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE
       (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - prijam, raspored i prestanak – ogledni primjeri

6.)   RASPRAVA I ODGOVORI NA PITANJA


Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na savjetovanju iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2017., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, knjigu, radni pribor i napitak za vrijeme stanke.
Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 170317-2– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2009 godini:
KOMUNALNE DJELATNOSTI I JAVNA NABAVA - Zagreb, 25. studenoga 2009. (srijeda), u 9,30 sati
PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I NEKRETNINE - Zagreb, 21. listopada 2009. (srijeda), u 9,30 sati
NOVI ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU - Zagreb, 17. rujna 2009.(četvrtak), u 9,30 sati
PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO - Zagreb, 28. svibnja 2009. (četvrtak), s početkom u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U PODRUČJU NEKRETNINA - 2009. - Zagreb, 28. travnja 2009. (utorak), s početkom u 9,30 sati
NOVELE ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI - Zagreb, 24. ožujka 2009. (utorak), s početkom u 9,30 sati
AKTUALNOSTI I NOVINE U RADNIM ODNOSIMA I ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU - Zagreb, 10. ožujka 2009. (utorak), s početkom u 9,30 sati
JAVNA NABAVA - Zagreb, 29. 01. 2009. (četvrtak) s početkom u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: