Savjetovanja

Savjetovanje ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE VELIKIH BRZINA

mogućnosti jedinica lokalne samouprave u korištenju EU fondova

21. veljača 2017. (utorak), u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Savjetovanje je namijenjeno:
   - geodetima (bodovi Komore)
   - inženjerima elektrotehnike
   - inženjerima graditeljstva
   - jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
   - stručnjacima za apliciranje fondova EU i svima koji se bave elektroničkim komunikacijama

TEME I PREDAVAČI:

dr. sc. JUSTINA BAJT, dipl. iur., pravna savjetnica direktora
  1.  DIREKTIVA 2014/61/EU I ZAKON O MJERAMA ZA SMANJENJE
       TROŠKOVA POSTAVLJANJA ELEKTRONIČKIH
       KOMUNIKACIJSKIH MREŽA VELIKIH BRZINA
       I USTROJAVANJE KATASTRA INFRASTRUKTURE (vodova)

MILAN GJURANIĆ, dipl. ing. el., voditelj Odjela infrastrukture, Odašiljači i veze d.o.o.
i sudski vještak za elektroničke komunikacije 
  2.  MOGUĆNOSTI ULAGANJA U ELEKTRONIČKU
       KOMUNIKACIJSKU INFRASTRUKTURU
       I ŠIROKOPOJASNE MREŽE VELIKIH BRZINA

dr.sc. MILAN IVANOVIĆ, dipl. oec., predsjednik Instituta PANON
– Institut za strateške studije Osijek,
  3.  EKONOMSKI INTERESI I SOCIJALNI PROBLEMI
       REALIZACIJE VELIKIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

mr.sc. FRANJO AMBROŠ, dipl. ing. geod., direktor Geoprem d.o.o.,
član Višeg stegovnog suda i Odbora za stručna pitanja i regulativu
Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije,
  4.  INFRASTRUKTURNI PROJEKT „SLAVONSKA MREŽA“
       – iskustva iz prakse u pripremi podataka

dr. sc. JADRANKO JUG, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
  5.  NEPOŠTENE UGOVORNE ODREDBE
       I PRIJEVREMENI RASKID UGOVORA O PRUŽANJU
      JAVNIH KOMUNIKACIJSKIH USLUGA OD STRANE PRUŽATELJA USLUGAKotizacija:
Naknada za savjetovanje iznosi 1.100,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Popusti:
3 sudionika 5% popusta
4 - 5 sudionika
10% popusta
6 i više sudionika 15% popusta

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista informator koji su podmirili obvezu
za 2017. plaćaju kotizaciju u iznosu od 935,00 (s PDV-om) po sudioniku

POPUSTI SE NE KUMULIRAJU
 

Naknada uključuje
:
sudjelovanje na savjetovanju, knjigu, radni pribor i napitak za vrijeme stanke.
Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj:  01 210217 – OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.


Dodatne informacije
:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2015 godini:
ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA I DOSTAVA PONUDA - 24. studenoga 2015. (utorak) u 9,00 sati
NOVOSTI U UPRAVNOJ I UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI - 6. studenoga 2015. (petak), u 9,30 sati
NOVI PROPISI U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM PRAVU 2015. - 27. listopada 2015. (utorak), s početkom u 9,30 sati
AKTUALNOSTI GRADNJE I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA 2015. - 1. listopada 2015. (četvrtak), u 9,30 sati
NOVI STEČAJNI ZAKON - 8. rujna 2015. (utorak), u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI - 3. srpnja 2015. (petak) u 9,00 sati
PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I LEGALIZACIJA U PRAKSI - 11. lipnja 2015. (četvrtak), u 9,30 sati,.
ELEKTRONIČKA JAVNA DRAŽBA I OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA - 27. svibnja 2015. (srijeda), u 9,30 sati
NEKRETNINE – 2015. - 20. svibnja 2015. (srijeda), u 9,30 sati
PRIMJENA PROPISA O UREDSKOM POSLOVANJU I ZUP-a - 8. svibnja 2015. (petak), u 9,00 sati
AKTUALNOSTI U PROVEDBI POSTUPKA OVRHE - 14. travnja 2015. (utorak), u 9,00 sati
GRADNJA, KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOS - 27. ožujka 2015. (petak) u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U RADNIM ODNOSIMA – 2015. - 24. veljače 2015. (utorak), u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI - 24. veljače 2015. (utorak) u 9,00 sati
NEKRETNINE, POREZI I KOMUNALNA NAKNADA - 27. siječnja 2015. (utorak), u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: