Savjetovanja

RADNI ODNOSI PREMA NOVELAMA ZAKONA IZ 2011. -

6. listopada 2011. (četvrtak), u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb
 • Novela Zakona o državnim službenicima (Nar. nov., br. 49/11)
 • Novela Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 61/11)
 • Novela Zakona o radu (Nar. nov., br. 61/11) i
 • Uredsko poslovanje

  Program savjetovanja:


  Teme

  • O SLUŽBENIČKOM SUSTAVU I ZAKONODAVSTVU TE ODGOVORNOSTI I OCJENJIVANJU SLUŽBENIKA U DRŽAVNOJ SLUŽBI
  • NOVELA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA S POSEBNIM OSVRTOM NA ZAPOŠLJAVANJE, ODGOVORNOST, IZVANREDNI OTKAZ I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
  • EVIDENCIJE O RADNICIMA (Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima – Nar. nov., br. 37/11)
  • ODGOVORNOST DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I PRIMJERI AKATA
  • NOVELA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI – primjeri
  • UREDSKO POSLOVANJE I DONOŠENJE RJEŠENJA U SLUŽBENIČKIM ODNOSIMA - primjeri
   Prezentacija u PDF formatu

   Predavači:

  • DAVOR LJUBANOVIĆ, dipl. iur., državni tajnik u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske
  • SANDA PIPUNIĆ, dipl. iur., ravnateljica Uprave za ljudske potencijale u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske
  • ILIJA TADIĆ, dipl. iur., načelnik Odjela radnog prava u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske
  • KRISTINA RATKOVIĆ, dipl. iur., univ. spec. javne uprave, načelnica Odjela za pravna pitanja službeničkog sustava u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske
  • dr. sc. ALEN RAJKO, pročelnik Službe za upravni razvitak Grada Opatije
  • ŠTEFANIJA KASABAŠIĆ, dipl. iur., savjetnica pučkog pravobranitelja Republike Hrvatske

  • Kotizacija:
   Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun broj: 2340009-1100150348 Novi informator d.o.o poziv na broj: 01 241011 - OIB

   Naknada uključuje:
   Sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal (knjiga s radovima autora), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.
   Dodatne informacije:
   tel: 01/4555-454
   faks: 01/4612-553
   mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
PRIMJENA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU I UREDBE O UREDSKOM POSLOVANJU – Split - 23. svibnja 2018. (srijeda), s početkom u 10,00 sati
POREZNI NADZOR I POREZNA OPTIMIZACIJA - 23. svibnja 2018. (srijeda) u 9,30 sati
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: