Savjetovanja

Radionica UREDSKO POSLOVANJE I PRIMJENA ZUP-a

19. travnja 2017. (srijeda), u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Interaktivna radionica Uredsko poslovanje i primjena ZUP-a namijenjena je svim službenicima i namještenicima u državnoj upravi, javnim službama, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugim pravnim osobama s javnim ovlastima, komunalnim tvrtkama, udrugama i svim djelatnicima koji primjenjuju Zakon o općem upravnom postupku i Uredbu o uredskom poslovanju.

Na radionici će se moći postavljati pitanja tijekom izlaganja, a osobito iz područja osobne dostave rješenja kao spornog instituta u praksi s obljem primjera.

Voditeljica radionice: Štefanija Kasabašić, dipl. iur., Zagreb

9,30 - 11,30 PRIMJENA ZUP-a
 
 • Primjena ZUP-a (javnopravna tijela i obveza postupanja prema ZUP-u
 • Akti koji se donose u upravnom postupku (rješenja i zaključci)
 • Ovlasti službenih osoba za donošenje rješenja (čl. 23. ZUP-a)
 • Sadržaj rješenja (čl. 98. ZUP-a) i ovlasti prvostupanjskog tijela povodom žalbe u upravnom postupku (čl. 113. ZUP-a)
 • Postupanje i ovlasti drugostupanjskog tijela povodom žalbe (čl. 115. ZUP-a) i sadržaj drugostupanjskog rješenja (čl. 120. ZUP-a), posebnosti primjene ZUP-a.
11,30 – 12,00 STANKA
12,00 – 14,00 UREDSKO POSLOVANJE
 
 • Svrha jedinstvenog vođenja uredskog poslovanja
 • Propisi o uredskom poslovanju i javnopravna tijela koja ih primjenjuju i posebnosti uredskog poslovanja u školama
 • Temeljni pojmovi u uredskom poslovanju
 • Vrste evidencija u uredskom poslovanju
 • Pisarnica i pismohrana
 • Jedinstveno označavanje predmeta i pismena u uredskom poslovanju:
  • plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka
  • klasifikacijska oznaka
  • urudžbeni broj
 • Radnje u uredskom poslovanju:
  • primanje, pregled i otvaranje pismena
  • razvrstavanje i raspoređivanje
  • upisivanje pismena u evidencije
  • administrativno-tehnička obrada
  • dostava u rad
  • otprema i razvođenje
  • arhiviranje i čuvanje
14,00 – 15,00 PEDAGOŠKE MJERE U ŠKOLAMA
 • Donošenje rješenja
Kotizacija:
za sudjelovanje na radionici, s knjigom Uredsko poslovanje u primjeni i postupanje s podnescima stranaka u upravnom postupku iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a za sudjelovanje na radionici bez knjige iznosi 710,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2017., plaćaju kotizaciju
u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku s knjigom, a 603,50 
kn (s PDV-om) bez knjige.

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj 
HR2823400091100150348,
poziv na broj:  01 170417 – OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja radionice.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na radionici, radni materijal i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2008 godini:
SLUŽBENIČKI ODNOSI - Zagreb, 26. 11. 2008. (srijeda) s početkom u 9,30 sati
NOVINE U PROPISIMA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI - Zagreb, 27. 10. 2008. (ponedjeljak) s početkom u 9,30 sati
NEKRETNINE - Zagreb, 30. 9. 2008. (utorak) s početkom u 9,30 sati
JAVNA NABAVA - Zagreb, 4. 6. 2008. (srijeda) s početkom u 9,30 sati
PRIMJENA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI - Zagreb, 23. travnja 2008. (srijeda), s početkom u 9,30 sati
ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU - Zagreb, 4. ožujka 2008. (utorak), s početkom u 9,30 sati
Posredovanje u prometu nekretnina - Zagreb, 26. veljače 2008. (utorak), s početkom u 9,30 sati
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima - Zagreb, 31. siječnja 2008. (četvrtak), s početkom u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: