Savjetovanja

Radionica UREDSKO POSLOVANJE I PRIMJENA ZUP-a - SPLIT

27. rujna 2016. (utorak), u 10,00 sati
Dvorana HOK-a Zbora odvjetnika u Splitu, Zrinjsko - Frankopanska 8, Split

Interaktivna radionica Uredsko poslovanje i primjena ZUP-a namijenjena je svim službenicima i namještenicima u državnoj upravi, javnim službama, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugim pravnim osobama s javnim ovlastima, komunalnim tvrtkama, udrugama i svim djelatnicima koji primjenjuju Zakon o općem upravnom postupku i Uredbu o uredskom poslovanju.

Na radionici će se moći postavljati pitanja tijekom izlaganja, a osobito iz područja osobne dostave rješenja kao spornog instituta u praksi s obljem primjera.

Voditeljica radionice: Štefanija Kasabašić, dipl. iur., Zagreb

10,00 - 11,30 PRIMJENA ZUP-a
 
 • Primjena ZUP-a (javnopravna tijela i obveza postupanja prema ZUP-u
 • Akti koji se donose u upravnom postupku (rješenja i zaključci)
 • Ovlasti službenih osoba za donošenje rješenja (čl. 23. ZUP-a
 • Sadržaj rješenja (čl. 98. ZUP-a) i ovlasti prvostupanjskog tijela povodom žalbe u upravnom postupku (čl. 113. ZUP-a)
 • Postupanje i ovlasti drugostupanjskog tijela povodom žalbe (čl. 115. ZUP-a) i sadržaj drugost. rješenja (čl. 120. ZUP-a), posebnosti primjene ZUP-a.
11,30 – 11,45 STANKA
11,45 – 14,00 UREDSKO POSLOVANJE
 
 • Svrha jedinstvenog vođenja uredskog poslovanja
 • Propisi o uredskom poslovanju i javnopravna tijela koja ih primjenjuju i posebnosti uredskog poslovanja u školama
 • Temeljni pojmovi u uredskom poslovanju
 • Vrste evidencija u uredskom poslovanju
 • Pisarnica i pismohrana
 • Jedinstveno označavanje predmeta i pismena u uredskom poslovanju:
  • plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka
  • klasifikacijska oznaka
  • urudžbeni broj
 • Radnje u uredskom poslovanju:
  • primanje, pregled i otvaranje pismena
  • razvrstavanje i raspoređivanje
  • upisivanje pismena u evidencije
  • administrativno-tehnička obrada
  • dostava u rad
  • otprema i razvođenje
  • arhiviranje i čuvanje
  • izlučivanje i uništavanje registraturne građe ili predaja nadležnom Državnom arhivu
14,00 - 14,15
 • Rokovi čuvanja arhivskog gradiva i propisi
 • Dostava predmeta spisa drugim tijelima povodom žalbe ili tužbe
 • Osobna dostava – postupak i utvrđivanje uredne dostave
 • Pitanja i odgovori
  PEDAGOŠKE MJERE U ŠKOLAMA – primjena ZUP-a
 
 • Izricanje mjera
 • Donošenje rješenja
 • Pravni lijekovi
14,15 - ODGOVORI NA PITANJA I RASPRAVA
Kotizacija:
za sudjelovanje na radionici, s knjigom Uredsko poslovanje u primjeni i postupanje s podnescima stranaka u upravnom postupku iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a za sudjelovanje na radionici bez knjige iznosi 710,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2016., plaćaju kotizaciju
u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku s knjigom, a 603,50 
kn (s PDV-om) bez knjige.

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj 
HR2823400091100150348,
poziv na broj:  01 270916 – OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja radionice.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na radionici, (radni pribor, radni materijal s radom autora ) i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: