Savjetovanja

Radionica SMETANJE POSJEDA I RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE U SUDSKOJ PRAKSI

17. studenoga 2016. (četvrtak), u 9,00 h
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

 

PREDAVAČ I VODITELJ RADIONICE: Tomislav Aralica, sudac Županijskog suda u Zagrebu


Smetanje posjeda je vječno aktualna pravna tema. Ponajprije zbog velikog broja parničnih propisa ove vrste ali i zbog novih oblika smetanja koje donosi razvoj tehnologije i promjene u načinu života. Tako je u sudskoj praksi došlo do pomaka iz primarno ruralnog okoliša ovih sporova u danas primarno urbani okoliš. Ova vrsta postupka doživjela je u zadnjih tridesetak godina burne izmjene koje su se u zadnjih petnaestak godina stabilizirale tako da danas postoji uhodana sudska praksa po kojoj se ovakvi slučajevi utužuju i presuđuju. Svrha ove radionice je upoznati zainteresirane praktične pravnike: suce, odvjetnike, sudske savjetnike, sudske i odvjetničke vježbenike, korporacijske pravnike i druge s tom praksom i propisima na koje je oslonjena.Osim toga, povod radionice je knjiga „Smetanje posjeda u sudskoj praksi.


 9,00 - 11,30    1. SMETANJE POSJEDA U SUDSKOJ PRAKSI

      • Povijest institucije posjeda i njene zaštite na tlu hrvatske
      • Pojam posjeda
      • Kakvoća i učinci posjeda
      • Vrste posjednika
      • Zašto se posjed štiti?
      • Čin smetanja posjeda
      • Zaštita posjeda
      • Dopuštena samopomoć
      • Sudska zaštita - posjed koji se štiti
      • Aktivna legitimacija na tužbu zbog smetanja posjeda
      • Pasivna legitimacija u postupku zbog smetanja posjeda
      • Odnos javna cesta (put) – smetanje posjeda
      • Posjedovna zaštita korištenja energije, vode, plina i slično
      • Smetanje suposjeda stana Načela postupka zbog smetanja posjeda
      • Privremena mjera
      • Ročište za glavnu raspravu, dokazi i očevid
      • Rješenje o smetanju posjeda
      • Deklaratorni i kondemnatorni dio izreke rješenja
      • Pravni lijekovi u sporovima zbog smetanja posjeda
      • Ovrha riješenja donesenih u pranicama zbog smetanja posjeda
      • Ponovljeno smetanje posjeda

 11,30 - 12,00    STANKA


Još jedna pravna „evergreen“ tema. Pažnja zakonodavca je gotovo mimoišla ovu važnu vrstu izvanparničnog ali i parničnog postupka. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima iz 1997. samo je propisao osnovna materijalnopravna načela, a ni njih ne baš na najbolji način, dok se kao postupovni propisi i dalje primjenjuju pravna pravila bivšeg „Zakona o sudskom vanparničnom postupku“ iz 1934. godine. Ipak, zahvaljujući radovima viša naših pravnih pisaca, uhodanoj sudskoj praksi, ali i radu sudskih vještaka geodetske i arhitektonsko-građevinarske struke, postoji uhodana sudska praksa koja rješava sve dovojbene i nejasne pravne situacije do kojih dolazi u ovakvim predmetima. Ali postoji također i više dvojbenih i neujednačenih mjesta.


12,00 - 13,30    2. RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE NEKRETNINA

      • Postupovni propisi Zakona o sudskom vanparničnom postupku iz 1934.
      • Načela izvanparničnog postupka.
      • Prijedlog.
      • Spor o predmetu diobe, opsegu zajedničke stvari, aktive i pasive, pravu suvlasništva pojedinih suvlasnika ili o veličini njihovih udjela.
      • Ročište.
      • Sporazum.
      • Fizička dioba.
      • Civilna dioba – sudska prodaja zajedničke stvari.
      • Uloga vještaka. Javna dražba prema pravilima ovršnog postupka.
      • Rješenje o diobi.
      • Dioba u parničnom postupku.
      • Materijalnopravni propisi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima iz 1997.
      • Pravo na razvrgnuće.
      • Ostvarivanje prava na razvrgnuće.
      • Sporazumno razvrgnuće.
      • Sudsko razvrgnuće.
      • Razvrgnuće isplatom.
      • Razvrgnuće uspostavom etažnog vlasništva.
      • Razlika između geometrijske diobe i razvrgnuća uspostavom etažnog vlasništva.
      • Dvojba oko tumačenja odredbe čl. 53. ZV gleda „suglasnosti suvlasnika“.
      • Troškovi razvrgnuća. 
      • Pravni učinci razvrgnuća.

            13,30 -    RASPRAVA I ODGOVORI NA PITANJA
Kotizacija:
za sudjelovanje na radionici, s knjigom »SMETANJE POSJEDA U SUDSKOJ PRAKSI« iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a za sudjelovanje na radionici bez knjige iznosi 830,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.
 
Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2016., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku s knjigom, a 705,50 kn (s PDV-om) bez knjige

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj:  01 171116 – OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja radionice.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na radionici, (radni pribor, radni materijal s radom autora)
i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: