Savjetovanja

Radionica PRORAČUN I FINANCIJSKI PLANOVI NA LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) RAZINI

17. listopada 2017. (utorak) u 9,00 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

VODITELJI RADIONICE:
Nevenka Brkić, dipl. oec.,
Voditeljica službe za podršku sustavu financirana jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Državnoj riznici Ministarstva financija Republike Hrvatske
Stjepan Jusup, oec.,
Viši stručni referent u Službi za podršku sustavu financirana jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Državnoj riznici Ministarstva financija Republike Hrvatske

9,00 – 10,30   IZRADA PRORAČUNA JEDINICE LOKALNE
                         I PODRUČNE (REGIONALNE)
SAMOUPRAVE S PRAKTIČNIM PRIMJERIMA
                          - izrada proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
                            i financijskih planova proračunskih korisnika
                          - aktivnosti koje prethode izradi proračuna i financijskih planova
                          - pregled i prikaz uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinice lokalne
                            i područne (regionalne) samouprave
                          - o proračunskim klasifikacijama

10,30 – 10,45   STANKA

10,45 – 12,00  IZRADA PRORAČUNA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)
                        SAMOUPRAVE S PRAKTIČNIM PRIMJERIMA - nastavak
                          - izrada proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
                            za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu
                          - financijski planovi proračunskih korisnika i postupak izmjena i dopuna financijskih planova
                          - planiranje viška i manjka iz prethodnih razdoblja u trogodišnjem razdoblju
                          - bilančna prava za decentralizirane funkcije u 2018. godini

12,00 – 12,15   STANKA

12,15 – 13,15   ŠTO ĆE DONIJETI NOVI ZAKON O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I
                         PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 
                          - prikaz sadržaja i odredbi novoga Zakona o financiranju jedinica lokalne
                            i područne (regionalne) samouprave
                          - način raspodjele poreza na dohodak i učinak raspodjele na planiranje proračuna
                          - fiskalno izravnanje prema odredbama navedenoga Zakona

           13,15   RASPRAVA I ODGOVORI NA PITANJA


 Kao prilog uz radni materijal polaznici radionice dobivaju i: 
     - tablični kronološki primjer faza izrade proračuna
     - primjer proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (opći i posebni dio),
     - tablični prikaz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave po svakoj od proračunskih
       klasifikacija prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Nar. nov., br. 26/10 i 120/13),
     - primjer plana razvojnih programa,
     - primjer popunjenog Obrasca FPP (financijski plan projekta), koji je obvezan dokument kod dugoročnog zaduživanja
     - priručnik; Financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, N. Brkić, S. Jusup, M. Karačić, Novi informator, Zagreb, 2015.

  Tijekom cijelog trajanja radionice sudionici radionice mogu postavljati pitanja predavačima.
  Sudionici mogu postavljati i pitanja koje se odnose na izradu proračuna njihovih jedinica lokalne
  odnosno 
područne (regionalne) samouprave te na izradu financijskih planova proračunskih korisnika.


Kotizacija:

Naknada za sudjelovanje na radionici iznosi 980,00 kn (s PDV-om)po sudioniku.
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2017., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na radionici, radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 171017– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja radionice.

Dodatne informacije:

tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553
mail:
seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2014 godini:
RADIONICA: PRIMJENA ZUP-a I PROPISA O UREDSKOM POSLOVANJU - 24. studenoga 2014.(ponedjeljak) u 9,00, sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA: JAVNA NABAVA – PRIMJENA PROPISA U PRAKSI - 10. studenog 2014. (ponedjeljak), 9,00 sati
GRADNJA I PROSTORNO UREĐENJE 2014. - 21. listopada 2014. (utorak) u 9,30 sati
IZMJENE I DOPUNE OVRŠNOG ZAKONA - 2. listopada 2014. (četvrtak), u 9,30 sati
NOVI ZAKON O RADU - 11. rujna 2014. (četvrtak) u 9,30 sati
INTERAKTIVNA RADIONICA IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG PRAVA U SPLITU - 8. rujna 2014. (ponedjeljak), u 11 sati
JAVNA NABAVA - 30. lipnja 2014. (ponedjeljak), u 9,00 sati
UREDSKO POSLOVANJE U PRIMJENI - 16. lipnja 2014. (ponedjeljak) u 9,30 sati
LEGALIZACIJA, PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA - 3. lipnja 2014. (utorak), u 9,30 sati
INTERAKTIVNA RADIONICA IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG PRAVA - 19. svibnja 2014. (ponedjeljak) u 9,30 sati
KOMUNALNO GOSPODARSTVO - 7. svibnja 2014. (srijeda) u 9,30 sati
NEKRETNINE 2014 - 7. travnja 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
NOVI PROPISI O JAVNOJ NABAVI - 24. ožujka 2014. (ponedjeljak), 9,00 sati
NOVINE U RADNOM I SOCIJALNOM ZAKONODAVSTVU - 24. veljače 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
SUSTAV PDV-a U JLP(R)S-u I DRŽAVNIM TIJELIMA - 10. veljače 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: