Savjetovanja

Radionica PRORAČUN I FINANCIJSKI PLANOVI NA LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) RAZINI - Rijeka

10. studenoga 2017. (petak) u 11,00 sati
HGK - Županijska komora Rijeka, Bulevar oslobođenja 23 - RIJEKA

VODITELJI RADIONICE:
Nevenka Brkić, dipl. oec.,
Voditeljica službe za podršku sustavu financirana jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Državnoj riznici Ministarstva financija Republike Hrvatske
Stjepan Jusup, oec.,
Viši stručni referent u Službi za podršku sustavu financirana jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Državnoj riznici Ministarstva financija Republike Hrvatske

11,00 – 12,30   IZRADA PRORAČUNA JEDINICE LOKALNE
                           I PODRUČNE (REGIONALNE)
SAMOUPRAVE S PRAKTIČNIM PRIMJERIMA
                          - izrada proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
                            i financijskih planova proračunskih korisnika
                          - aktivnosti koje prethode izradi proračuna i financijskih planova
                          - pregled i prikaz uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinice lokalne
                            i područne (regionalne) samouprave
                          - o proračunskim klasifikacijama

12,30 – 12,45   STANKA

12,45 – 14,00  IZRADA PRORAČUNA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)
                        SAMOUPRAVE S PRAKTIČNIM PRIMJERIMA - nastavak
                          - izrada proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
                            za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu
                          - financijski planovi proračunskih korisnika i postupak izmjena i dopuna financijskih planova
                          - planiranje viška i manjka iz prethodnih razdoblja u trogodišnjem razdoblju
                          - bilančna prava za decentralizirane funkcije u 2018. godini

14,00 – 14,15   STANKA

14,15 – 15,15   ŠTO ĆE DONIJETI NOVI ZAKON O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I
                         PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 
                          - prikaz sadržaja i odredbi novoga Zakona o financiranju jedinica lokalne
                            i područne (regionalne) samouprave
                          - način raspodjele poreza na dohodak i učinak raspodjele na planiranje proračuna
                          - fiskalno izravnanje prema odredbama navedenoga Zakona

           15,15   RASPRAVA I ODGOVORI NA PITANJA


 Kao prilog uz radni materijal polaznici radionice dobivaju i: 
     - tablični kronološki primjer faza izrade proračuna
     - primjer proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (opći i posebni dio),
     - tablični prikaz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave po svakoj od proračunskih
       klasifikacija prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Nar. nov., br. 26/10 i 120/13),
     - primjer plana razvojnih programa,
     - primjer popunjenog Obrasca FPP (financijski plan projekta), koji je obvezan dokument kod dugoročnog zaduživanja
     - priručnik; Financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, N. Brkić, S. Jusup, M. Karačić, Novi informator, Zagreb, 2015.

  Tijekom cijelog trajanja radionice sudionici radionice mogu postavljati pitanja predavačima.
  Sudionici mogu postavljati i pitanja koje se odnose na izradu proračuna njihovih jedinica lokalne
  odnosno 
područne (regionalne) samouprave te na izradu financijskih planova proračunskih korisnika.


Kotizacija:

Naknada za sudjelovanje na radionici iznosi 980,00 kn (s PDV-om)po sudioniku.
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2017., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na radionici, radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 101117– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja radionice.

Dodatne informacije:

tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553
mail:
seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2008 godini:
SLUŽBENIČKI ODNOSI - Zagreb, 26. 11. 2008. (srijeda) s početkom u 9,30 sati
NOVINE U PROPISIMA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI - Zagreb, 27. 10. 2008. (ponedjeljak) s početkom u 9,30 sati
NEKRETNINE - Zagreb, 30. 9. 2008. (utorak) s početkom u 9,30 sati
JAVNA NABAVA - Zagreb, 4. 6. 2008. (srijeda) s početkom u 9,30 sati
PRIMJENA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI - Zagreb, 23. travnja 2008. (srijeda), s početkom u 9,30 sati
ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU - Zagreb, 4. ožujka 2008. (utorak), s početkom u 9,30 sati
Posredovanje u prometu nekretnina - Zagreb, 26. veljače 2008. (utorak), s početkom u 9,30 sati
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima - Zagreb, 31. siječnja 2008. (četvrtak), s početkom u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: