Savjetovanja

Radionica PRIMJENA ODREDABA NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

19. svibnja 2017. (petak), u 9,00 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Novi informator d.o.o., Kneza Mislava 7/I, 10 000 Zagreb, ovlašteni nositelj
Programa izobrazbe u području javne nabave

(Evidencijski broj 25 u Registru nositelja programa,
KLASA:UP/I-406-01/13-01/05, URBROJ 526-06-01-02-02-02/1-16-05)

Ovlašteni nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave
(Evidencijski broj programa usavršavanja 2017-0018)


Kristina Zovko, dipl. iur., ovlašteni trener - predavač
KRITERIJ ODABIRA PONUDE - EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA
(2 nastavna sata)

Mihaela Matokanović dipl. iur., ovlašteni trener - predavač
PRAVNA ZAŠTITA
(2 nastavna sata)

Vesna Jurasović, dipl. iur., ovlašteni trener - predavač
TEHNIKE I INSTRUMENTI ZA ELEKTRONIČKU I ZBIRNU NABAVU
(2 nastavna sata)

Miljenko Cvitanović, dipl. iur., ovlašteni trener - predavač
KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSP. SUBJEKTA -
OSNOVE ZA ISKLJUČENJE, UVJETI SPOSOBNOSTI, DOKAZIVANJE

(2 nastavna sata)

POTVRDE O POHAĐANJU PROGRAMA USAVRŠAVANJA
IZDAJU SE POLAZNICIMA PROGRAMA


Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na radionici iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2017., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na radionici, radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 190517– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja radionice.

Dodatne informacije:

tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553
mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: