Savjetovanja

Radionica NOVINE U PRIJEDLOGU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

25. studenoga 2016. (petak), u 9,00 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Novi informator d.o.o., Kneza Mislava 7/I, 10 000 Zagreb,
ovlašteni nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave

(Evidencijski broj 25 u Registru nositelja programa,
KLASA:UP/I-406-01/13-01/05, URBROJ 526-06-01-02-02-02/1-16-05)

Ovlašteni nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave
(Evidencijski broj programa usavršavanja 2016-0243)

Vesna Jurasović, dipl. iur., ovlašteni trener - predavač
9,00 - 10,30 TEHNIKE I INSTRUMENTI ZA ELEKTRONIČKU I ZBIRNU NABAVU PREMA PRIJEDLOGU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
 
 • okvirni sporazum
 • dinamički sustav nabave
 • elektronička dražba
 • elektronički katalog
  (2 nastavna sata)
10,30 – 10,45 STANKA
Danijela Pažur Ivančić dipl. iur., ovlašteni trener predavač
10.45 – 12.15 DOKAZIVANJE SPOSOBNOSTI PONUDITELJA
 
 • odredbe Direktive
 • Prijedlog novog Zakona o javnoj nabavi
  (2 nastavna sata)
12,15 – 12,45 STANKA
Ivančica Franjković dipl. oec., ovlašteni trener - predavač
12,45 – 14,15 EKONOMSKE PONUDE U PRIJEDLOGU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
      (2 nastavna sata)
14,15 – 14,30 STANKA
Miljenko Cvitanović dipl. iur., ovlašteni trener predavač
14,30 - 16,00 IZUZEĆA OD JAVNE NABAVE
 
 • izuzeća za javne naručitelje
 • izuzeća za sektorske naručitelje
 • Prijedlog novog Zakona o javnoj nabavi i razlike u odnosu na sadašnji
  (2 nastavna sata)
POTVRDE O POHAĐANJU PROGRAMA USAVRŠAVANJA
IZDAJU SE POLAZNICIMA PROGRAMA
Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na radionici iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2016., plaćaju kotizaciju
u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj 
HR2823400091100150348,
poziv na broj:  01 251116– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja radionice.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na radionici, (radni pribor, radni materijal s radovima autora ) i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: