Savjetovanja

Radionica NOVINE U JAVNOJ NABAVI I ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA

28. lipnja 2016. (utorak) s početkom u 9,00 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Novi informator d.o.o., Kneza Mislava 7/I, 10 000 Zagreb,
ovlašteni nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave

(Evidencijski broj 25 u Registru nositelja programa,
KLASA:UP/I-406-01/13-01/05, URBROJ 526-06-01-02-02-02/1-16-05)

Ovlašteni nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave
(Evidencijski broj programa usavršavanja 2016-0132)

Danijela Pažur Ivančić, dipl. iur., ovlašteni trener - predavač
9,00 - 10,30 ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA PREMA ODREDBAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVi
 
 • nove obveze i prilike za naručitelje
 • dinamika prelaska na novi sustav
 • priprema dokumentacije za e-nabavu
  (2 nastavna sata)
10,30 – 10,45 STANKA
Ivančica Franjković dipl. oec., ovlašteni trener predavač  
10,45 – 12,15
 • izrada i dostava ponuda
 • otvaranje ponuda
 • elektronički potpis i druga posebna obilježja e-nabave
  (2 nastavna sata)
 12,15 – 12,45 STANKA
Vesna Jurasović, dipl. iur., ovlašteni trener - predavač  
12,45 – 14,15 PREGLED TEMELJNIH ODREDABA NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
(2 nastavna sata)
 14,15 – 14,30 STANKA
Miljenko Cvitanović dipl. iur., ovlašteni trener predavač  
14,30 - 16,00 RAZLOZI ISKLJUČENJA I UVJETI SPOSOBNOSTI de lege ferenda
 
 • osobna situacija natjecatelja ili ponuditelja
 • sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
 • ekonomska i financijska sposobnost
 • tehnička i/ili stručna sposobnost
  (2 nastavna sata) 
POTVRDE O POHAĐANJU PROGRAMA USAVRŠAVANJA
IZDAJU SE POLAZNICIMA PROGRAMA
 
Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na radionic znosi  980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2016., plaćaju kotizaciju
u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj 
HR2823400091100150348,
poziv na broj:  01 280616– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja radionice.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na radionici, (radni pribor, radni materijal s radovima autora ) i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2017 godini:
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 7. prosinca 2017. (četvrtak) u 9,00 sati
NOVELA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 27.11.2017. - u 9.00 sati, Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2
ZAŠTITA DOSTOJANSTVA, PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA U RADNIM ODNOSIMA - 6. studenoga 2017. (ponedjeljak), u 9.30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 5. listopada 2017. (četvrtak) u 9,00 sati
NOVOSTI U OVRŠNOM POSTUPKU - 5. rujna 2017. (utorak) u 9.30 sati
Radionica AKTUALNOSTI U RADNIM ODNOSIMA - 5. srpnja 2017. (srijeda), u 9,30 sati
Savjetovanje PRAVA NA NEKRETNINAMA – aktualnosti - 30. svibnja 2017. (utorak), u 9,30 sati
Radionica PRIMJENA ODREDABA NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - 19. svibnja 2017. (petak), u 9,00 sati
Radionica UREDSKO POSLOVANJE I PRIMJENA ZUP-a - 19. travnja 2017. (srijeda), u 9,30 sati
Savjetovanje LOKALNI IZBORI 2017. - 17. ožujka 2017. (petak), u 9,30 sati
Radionica NOVINE U JAVNOJ NABAVI - 17. ožujka 2017.  (petak),  u 9,00 sati
Savjetovanje ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE VELIKIH BRZINA - 21. veljača 2017. (utorak), u 9,30 sati
Savjetovanje NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI - 31. siječnja 2017. (utorak) u 9,30 sati
Savjetovanje NOVINE U POREZNIM PROPISIMA - 18. siječnja 2017. (srijeda) u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: