Savjetovanja

Radionica GRADNJA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

7. lipnja 2016. (utorak), s početkom u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Interaktivna radionica je namijenjena službenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i državnoj upravi,  trgovačkim društvima, odvjetnicima, javnim bilježnicima, pravnim osobama s javnim ovlastima i svima onima koji  primjenjuju  u praksi propise o gradnji, prostornom uređenju, komunalnom gospodarstvu i zemljišnoknjižnom pravu.

Radionica traje  od 9,30 -15 sati, a pitanja se mogu postavljati tijekom predavanja i raspraviti i u okviru teme  i u vremenu predviđenom za konkretne odgovore, a  mogu se pisano postaviti prilikom prijave za radionicu, kao i nakon održavanja svih izlaganja.

Radionica, predavači i teme:

JOSIP BIENENFELD dipl. iur., načelnik Sektora za pravne poslove u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske
9,30 - 11,00 NORMATIVNE SPECIFIČNOSTI UPRAVNIH PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE
 

1. ODNOS PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE S POSEBNIM UPRAVNIM PODRUČJIMA
− rješavanje sukoba zakona
− rješavanje sukoba podzakonskih propisa
− donošenje podzakonskih propisa na temelju posebnih zakona koji su od utjecaja na lokacijske uvjete i/ili temeljne ili druge zahtjeve za građevinu
2. EXCEPTIO ILLEGALIS
− međusobna usklađenost prostornih planova
− protivnost prostornog plana zakonu
3. VAŽENJE PROSTORNIH PLANOVA U POSTUPCIMA NJIHOVE PROVEDBE
4. PROCESNE SPECIFIČNOSTI POSTUPAKA IZDAVANJA LOKACIJSKE I GRAĐEVINSKE DOZVOLE
− stranke u postupku izdavanja lokacijske i građevinske dozvole
− pozivanje stranaka i dostava lokacijske i građevinske dozvole
− izvršnost lokacijske i građevinske dozvole
− ograničenje važenja lokacijske i građevinske dozvole
− izmjena, dopuna, ukidanje i/ili poništavanje izvršne, odnosno pravomoćne
− lokacijske i građevinske dozvole po zahtjevu investitora
− izmjena i poništenje rješenja u slučaju upravnog spora

11,00 – 11,15 STANKA
DESA SARVAN, dipl. iur., viša savjetnica za pravne poslove Istarske županije
11,15 – 12,45 KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOS
 
  • Odluka JLS-a
  • Utvrđivanje i donošenje rješenja
  • Pravni lijekovi
  • Zastara
  • Ovrha
12,45 – 13,15 STANKA
DAMIR KONTREC dipl. iur, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
13,15 - 14,30 UPIS NERAZVRSTANE CESTE U ZEMLJIŠNE KNJIGE
 
  • Vrste cesta
  • Akti JLS-a u postupanju
  • Pretpostavke za upis
  • Podnošenje prijedloga
  • Isprave za upis
14,30 - ODGOVORI NA PITANJA I RASPRAVA
Kotizacija:
za sudjelovanje na radionici iznosi 980,00 kn (s PDV-om)

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2016., plaćaju kotizaciju
u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku
.

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj 
HR2823400091100150348,
poziv na broj:  01 070616 – OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja radionice.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na radionici, (radni pribor, radni materijal s radovima autora ) i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: