Savjetovanja

Radionica AKTUALNOSTI U RADNIM ODNOSIMA

5. srpnja 2017. (srijeda), u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

PREDAVAČI I TEME:

DARKO MILKOVIĆ, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
    1.) SPORNA PITANJA KOD PRESTANKA UGOVORA O RADU
          – materijalnopravni aspekti
          – procesnopravni aspekti

    2.) UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME
          – sklapanje i prestanak
          – opravdanost razloga za zaključivanje
          – način ostvarivanja zaštite iz radnog odnosa
    3. ) OSTVARIVANJE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA
          – sudska zaštita iz radnog odnosa
          – rokovi

          – dostava

mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
    4.) OVRHA NA PLAĆI I DRUGIM STALNIM NOVČANIM PRIMANJIMA
          – kada poslodavac provodi ovrhu
          – predmet ovrhe

          – primanja koja su izuzeta od ovrhe i na kojima je ovrha ograničena
          – pravni režim ovrhe radi namirenja uzdržavanja
          – prednosni red

    5.) ZAŠTITA PRIVATNOSTI I DOSTOJANSTVA RADNIKA
          
korištenje video nadzora i nezakonito pribavljeni dokazi
           dužnosti i ovlaštenja poslodavca kod rješavanja pritužbi vezanih
             za zaštitu dostojanstva radnika
           mjere za sprječavanje uznemirivanja
           zabrana diskriminacije
           sadržaj tužbenih zahtjeva
           razlike između uznemiravanja i mobinga
          – prekid rada i njegove pravne posljedice

KRISTINA BALENOVIĆ, viša upravna savjetnica u Upravi za rad Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
   6.) RADNO VRIJEME, ODMORI I DOPUSTI
          – puno, nepuno, skraćeno, raspored i preraspodjela radnog vremena
          – stanka, dnevni, tjedni odmor, plaćeni i neplaćeni dopust

          – sporna pitanja u vezi godišnjeg odmora

    7.) AKTUALNA PITANJA RADNOG PRAVA U PRAKSI
         MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA
          

    8.) RASPRAVA I ODGOVORI NA PITANJA


Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na radionici s knjigom iznosi 980,00 kn, a bez knjige 750,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2017., plaćaju kotizaciju za sudjelovanje na radionici s knjigom u iznosu 833,00 kn (PDV uključen) po sudioniku, a bez knjige 637,50 kn (PDV uključen).

Kotizacija uključuje:
Sudjelovanje na radionici, prezentaciju predavača,knjigu „Aktualna pitanja radnog i službeničkog prava“, Novi informator, 2016. (http://novi-informator.net/izdanja/aktualna-pitanja-radnog-i-slu%C5%BEbeni%C4%8Dkog-prava), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.
Kotizacija se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 050717– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2017 godini:
NOVELA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 27.11.2017. - u 9.00 sati, Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2
ZAŠTITA DOSTOJANSTVA, PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA U RADNIM ODNOSIMA - 6. studenoga 2017. (ponedjeljak), u 9.30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 5. listopada 2017. (četvrtak) u 9,00 sati
NOVOSTI U OVRŠNOM POSTUPKU - 5. rujna 2017. (utorak) u 9.30 sati
Savjetovanje PRAVA NA NEKRETNINAMA – aktualnosti - 30. svibnja 2017. (utorak), u 9,30 sati
Radionica PRIMJENA ODREDABA NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - 19. svibnja 2017. (petak), u 9,00 sati
Radionica UREDSKO POSLOVANJE I PRIMJENA ZUP-a - 19. travnja 2017. (srijeda), u 9,30 sati
Savjetovanje LOKALNI IZBORI 2017. - 17. ožujka 2017. (petak), u 9,30 sati
Radionica NOVINE U JAVNOJ NABAVI - 17. ožujka 2017.  (petak),  u 9,00 sati
Savjetovanje ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE VELIKIH BRZINA - 21. veljača 2017. (utorak), u 9,30 sati
Savjetovanje NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI - 31. siječnja 2017. (utorak) u 9,30 sati
Savjetovanje NOVINE U POREZNIM PROPISIMA - 18. siječnja 2017. (srijeda) u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: