Savjetovanja

Radionica AKTUALNOSTI U RADNIM ODNOSIMA

5. srpnja 2017. (srijeda), u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

PREDAVAČI I TEME:

DARKO MILKOVIĆ, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
    1.) SPORNA PITANJA KOD PRESTANKA UGOVORA O RADU
          – materijalnopravni aspekti
          – procesnopravni aspekti

    2.) UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME
          – sklapanje i prestanak
          – opravdanost razloga za zaključivanje
          – način ostvarivanja zaštite iz radnog odnosa
    3. ) OSTVARIVANJE PRAVA IZ RADNOG ODNOSA
          – sudska zaštita iz radnog odnosa
          – rokovi

          – dostava

mr. sc. IRIS GOVIĆ PENIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
    4.) OVRHA NA PLAĆI I DRUGIM STALNIM NOVČANIM PRIMANJIMA
          – kada poslodavac provodi ovrhu
          – predmet ovrhe

          – primanja koja su izuzeta od ovrhe i na kojima je ovrha ograničena
          – pravni režim ovrhe radi namirenja uzdržavanja
          – prednosni red

    5.) ZAŠTITA PRIVATNOSTI I DOSTOJANSTVA RADNIKA
          
korištenje video nadzora i nezakonito pribavljeni dokazi
           dužnosti i ovlaštenja poslodavca kod rješavanja pritužbi vezanih
             za zaštitu dostojanstva radnika
           mjere za sprječavanje uznemirivanja
           zabrana diskriminacije
           sadržaj tužbenih zahtjeva
           razlike između uznemiravanja i mobinga
          – prekid rada i njegove pravne posljedice

KRISTINA BALENOVIĆ, viša upravna savjetnica u Upravi za rad Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
   6.) RADNO VRIJEME, ODMORI I DOPUSTI
          – puno, nepuno, skraćeno, raspored i preraspodjela radnog vremena
          – stanka, dnevni, tjedni odmor, plaćeni i neplaćeni dopust

          – sporna pitanja u vezi godišnjeg odmora

    7.) AKTUALNA PITANJA RADNOG PRAVA U PRAKSI
         MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA
          

    8.) RASPRAVA I ODGOVORI NA PITANJA


Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na radionici s knjigom iznosi 980,00 kn, a bez knjige 750,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2017., plaćaju kotizaciju za sudjelovanje na radionici s knjigom u iznosu 833,00 kn (PDV uključen) po sudioniku, a bez knjige 637,50 kn (PDV uključen).

Kotizacija uključuje:
Sudjelovanje na radionici, prezentaciju predavača,knjigu „Aktualna pitanja radnog i službeničkog prava“, Novi informator, 2016. (http://novi-informator.net/izdanja/aktualna-pitanja-radnog-i-slu%C5%BEbeni%C4%8Dkog-prava), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.
Kotizacija se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 050717– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2015 godini:
ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA I DOSTAVA PONUDA - 24. studenoga 2015. (utorak) u 9,00 sati
NOVOSTI U UPRAVNOJ I UPRAVNOSUDSKOJ PRAKSI - 6. studenoga 2015. (petak), u 9,30 sati
NOVI PROPISI U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM PRAVU 2015. - 27. listopada 2015. (utorak), s početkom u 9,30 sati
AKTUALNOSTI GRADNJE I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA 2015. - 1. listopada 2015. (četvrtak), u 9,30 sati
NOVI STEČAJNI ZAKON - 8. rujna 2015. (utorak), u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI - 3. srpnja 2015. (petak) u 9,00 sati
PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I LEGALIZACIJA U PRAKSI - 11. lipnja 2015. (četvrtak), u 9,30 sati,.
ELEKTRONIČKA JAVNA DRAŽBA I OVRHA NA NOVČANIM SREDSTVIMA - 27. svibnja 2015. (srijeda), u 9,30 sati
NEKRETNINE – 2015. - 20. svibnja 2015. (srijeda), u 9,30 sati
PRIMJENA PROPISA O UREDSKOM POSLOVANJU I ZUP-a - 8. svibnja 2015. (petak), u 9,00 sati
AKTUALNOSTI U PROVEDBI POSTUPKA OVRHE - 14. travnja 2015. (utorak), u 9,00 sati
GRADNJA, KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOS - 27. ožujka 2015. (petak) u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U RADNIM ODNOSIMA – 2015. - 24. veljače 2015. (utorak), u 9,30 sati
AKTUALNOSTI U JAVNOJ NABAVI - 24. veljače 2015. (utorak) u 9,00 sati
NEKRETNINE, POREZI I KOMUNALNA NAKNADA - 27. siječnja 2015. (utorak), u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: