Savjetovanja

Radionica AKTUALNOSTI U FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

17. listopada 2016. (ponedjeljak), u 9,00 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

 

PREDAVAČI I TEME

NEVENKA BRKIĆ, dipl. oec., voditeljica Službe za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Sektor za pripremu proračuna države i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstva financija Republike Hrvatske
9,00 – 10,00 PRIPREMA I DONOŠENJE PRORAČUNA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I STRATEŠKO PLANIRANJE

MLADENKA KARAČIĆ, dipl. oec., voditeljica Službe za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija u Sektoru za izvršavanje državnog proračuna Ministarstva financija Republike Hrvatske  
 10,00 –11,45 UOČENE POGREŠKE U PROCESIMA RAČUNOVODSTVA, PLANIRANJA I IZVRŠAVANJA PRORAČUNA JLP(R)S-a I FINANCIJSKIM PLANOVIMA PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ NADLEŽNOSTI JLP(R)S-a
 11,45 – 12,15  STANKA

IVAN ČULO, dipl. iur., dipl. phil., viši državni revizor, Državni ured za reviziju
 12,15 – 13,15 NEPRAVILNOSTI I NJIHOVA REVIZIJSKO-PRAVNA OBILJEŽJA U JLP(R)S-ima U IZVJEŠĆIMA DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU
 13,15 – RASPRAVA I ODGOVORI

Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na radionici iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista informator koji su podmirili obvezu za 2016., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.
Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o. 
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 00 171016-OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja radionice.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na radionici, radni materijal i napitak za vrijeme stanke.
 
Sve dodatne informacije o radionici možete dobiti
na telefon: 01/4555-454,
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: