Savjetovanja

Radionica AKTUALNOSTI U FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

17. listopada 2016. (ponedjeljak), u 9,00 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

 

PREDAVAČI I TEME

NEVENKA BRKIĆ, dipl. oec., voditeljica Službe za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Sektor za pripremu proračuna države i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstva financija Republike Hrvatske
9,00 – 10,00 PRIPREMA I DONOŠENJE PRORAČUNA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I STRATEŠKO PLANIRANJE

MLADENKA KARAČIĆ, dipl. oec., voditeljica Službe za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija u Sektoru za izvršavanje državnog proračuna Ministarstva financija Republike Hrvatske  
 10,00 –11,45 UOČENE POGREŠKE U PROCESIMA RAČUNOVODSTVA, PLANIRANJA I IZVRŠAVANJA PRORAČUNA JLP(R)S-a I FINANCIJSKIM PLANOVIMA PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ NADLEŽNOSTI JLP(R)S-a
 11,45 – 12,15  STANKA

IVAN ČULO, dipl. iur., dipl. phil., viši državni revizor, Državni ured za reviziju
 12,15 – 13,15 NEPRAVILNOSTI I NJIHOVA REVIZIJSKO-PRAVNA OBILJEŽJA U JLP(R)S-ima U IZVJEŠĆIMA DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU
 13,15 – RASPRAVA I ODGOVORI

Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na radionici iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista informator koji su podmirili obvezu za 2016., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.
Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o. 
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 00 171016-OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja radionice.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na radionici, radni materijal i napitak za vrijeme stanke.
 
Sve dodatne informacije o radionici možete dobiti
na telefon: 01/4555-454,
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2017 godini:
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 7. prosinca 2017. (četvrtak) u 9,00 sati
NOVELA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 27.11.2017. - u 9.00 sati, Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2
ZAŠTITA DOSTOJANSTVA, PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA U RADNIM ODNOSIMA - 6. studenoga 2017. (ponedjeljak), u 9.30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 5. listopada 2017. (četvrtak) u 9,00 sati
NOVOSTI U OVRŠNOM POSTUPKU - 5. rujna 2017. (utorak) u 9.30 sati
Radionica AKTUALNOSTI U RADNIM ODNOSIMA - 5. srpnja 2017. (srijeda), u 9,30 sati
Savjetovanje PRAVA NA NEKRETNINAMA – aktualnosti - 30. svibnja 2017. (utorak), u 9,30 sati
Radionica PRIMJENA ODREDABA NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - 19. svibnja 2017. (petak), u 9,00 sati
Radionica UREDSKO POSLOVANJE I PRIMJENA ZUP-a - 19. travnja 2017. (srijeda), u 9,30 sati
Savjetovanje LOKALNI IZBORI 2017. - 17. ožujka 2017. (petak), u 9,30 sati
Radionica NOVINE U JAVNOJ NABAVI - 17. ožujka 2017.  (petak),  u 9,00 sati
Savjetovanje ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE VELIKIH BRZINA - 21. veljača 2017. (utorak), u 9,30 sati
Savjetovanje NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI - 31. siječnja 2017. (utorak) u 9,30 sati
Savjetovanje NOVINE U POREZNIM PROPISIMA - 18. siječnja 2017. (srijeda) u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: