Savjetovanja

Radionica AKTUALNI PROBLEMI I DVOJBE U PRIMJENI SUSTAVA PDV-a U OPĆINAMA, GRADOVIMA, ŽUPANIJAMA I DRŽAVNIM TIJELIMA

23. rujna 2014. (utorak) u 9,30 sati,
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

VODITELJICE RADIONICE:

  • mr.sc. MIRJANA MAHOVIĆ-KOMLJENOVIĆ, Ministarstvo financija, Porezna uprava – Područni ured Zagreb i
  • mr. sc. LJUBICA JAVOR, porezna savjetnica, Javorović, Idžojtić & partneri, j.t.d. za pravno savjetovanje 

TEME:

1. Porezni status u sustavu PDV-a
2. Obavljanje gospodarske djelatnosti
     •  davanje u najam i zakup poslovnih prostora, informatičke opreme i pružanje informatičkih usluga, korištenje sportskih objekata u vlasništvu, općina, gradova i županija;
     •  davanje poslovnih prostora na korištenje bez naknade;
     •  razmjena;
     •  prefakturiravanje materijalnih troškova;
     •  PDV pri prodaji poslovnih prostora i rabljenih automobila;
     •  druge specifičnosti pri obavljanju gospodarske djelatnosti općina, gradova i županija;
3. Ostale aktivnosti u  vezi s provedbom sustava PDV-a
4. Pitanja i odgovori

SUDIONICI MOGU AKTIVNO SUDJELOVATI U SVIM FAZAMA RADA INTERAKTIVNE RADIONICE 

Kotizacija:
Naknada za radionicu iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada se uplaćuje na IBAN Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 23 0914 - OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja radionice.

Naknada uključuje:
Radnu mapu s prezentacijom predavača, pročišćeni tekst Zakona o PDV-u, Pravilnika o PDV-u, mišljenja Ministarstva financija, radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: