Savjetovanja

PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I NEKRETNINE -

aktualnosti u propisima i praksi

Zagreb, 21. listopada 2009. (srijeda), u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Program savjetovanja:

 • PRIMJENA ZAKONA O POSTUPANJU I UVJETIMA GRADNJE RADI POTICANJA ULAGANJA
 • ZAŠTITA OKOLIŠA U PROSTORNOM UREĐENJU
 • PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA – NOVA PITANJA UPRAVNOPRAVNE PRAKSE
 • PREDMNJEVE IZ ČL. 362. ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA I UPIS U ZEMLJIŠNE KNJIGE
 • UTJECAJ PROPISA IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE NA POSTUPANJE KATASTARSKIH UREDA I OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE

  Predavači

 • Davor Mrduljaš, dipl. iur., državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
 • Josipa Blažević-Perušić dipl. ing. arh., državna tajnica Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
 • Josip Bienenfeld, dipl. iur., načelnik Samostalne službe za zakonodavstvo u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
 • Damir Kontrec, dipl. iur., sudac Županijskog suda u Varaždinu i zamjenik predsjednika Županijskog suda u Varaždinu
 • Damir Pahić, dipl. ing., pomoćnik ravnatelja za katastarski sustav, Državna geodetska uprava
 • Kotizacija:
  Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun broj: 2340009-1100150348 Novi informator d.o.o poziv na broj: 01 211009 - matični broj

  Naknada uključuje:
  Sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal (knjiga s radovima autora), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.
  Dodatne informacije:
  tel 01/4555-454
  faks: 01/4612-553

  mail: seminari@novi-informator.net

  Ostala savjetovanja u 2018 godini:
  SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
  PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
  Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: