Savjetovanja

PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO - – aktualnosti u propisima i praksi –

Zagreb, 28. svibnja 2009. (četvrtak), s početkom u 9,30 sati,
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Program savjetovanja:

 • ZADAĆE ARHITEKTONSKE, GRAĐEVINSKE, STROJARSKE I ELEKTROTEHNIČKE STRUKE U OBAVLJANJU POSLOVA PROJEKTIRANJA I STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA I VOĐENJA GRAĐENJA
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU PROSTORNIH PLANOVA – USKLAĐENJE SA ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI I SUSTAVOM INFORMATIZACIJE
 • NEKA PITANJA UPRAVNOPRAVNE PRAKSE U PROVOĐENJU ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
 • IZMJENE ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU (de lege ferenda)

  Predavači

 • DAVOR MRDULJAŠ, dipl. iur., državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
 • JOSIPA BLAŽEVIĆ-PERUŠIĆ, dipl. ing. arh., državna tajnica Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
 • JOSIP BIENENFELD, dipl. iur., načelnik Samostalne službe za zakonodavstvo u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
 • DESA SARVAN, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije
 • Kotizacija:
  Naknada za seminar iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun broj: 2340009-1100150348 Novi informator d.o.o poziv na broj: 01 280509 - matični broj

  Naknada uključuje:
  Sudjelovanje na savjetovanju, seminarski materijal (knjiga s radovima autora), radni pribor i napitak za vrijeme stanke.
  Dodatne informacije:
  tel 01/4555-454
  faks: 01/4612-553

  mail: seminari@novi-informator.net

  Ostala savjetovanja u 2018 godini:
  SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
  PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
  Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: