Savjetovanja

PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE

5. listopada 2017. (četvrtak) u 9,00 sati
Zbog velikog interesa za edukaciju, nismo u mogućnosti više zaprimati prijave.

NOVI INFORMATOR d.o.o., Kneza Mislava 7, 10000 Zagreb, ovlašteni nositelj Programa izobrazbe
u području javne nabave (Evidencijski broj iz Registra nositelja programa: 25)

8:00 – 9:00 Registracija sudionika
9:00 – 10:30
(2 nastavna sata)
Ivančica Franjković, dipl. oec., ovlašteni trener-predavač:
EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA S PRAKTIČNIM PRIMJERIMA
   · Određivanje kriterija za odabir ponude povezanih s predmetima nabave;
   · Metodologija ocjene ekonomski najpovoljnije ponude;
   · Trošak životnog vijeka;
     Primjeri iz prakse. Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovor
10:30 – 10:45 Stanka
10:45 – 12:15
(2 nastavna sata)
Damir Klemenčić, dipl. iur., ovlašteni trener-predavač:
POSLOVNA TAJNA NOVINE SUKLADNO ZJN/2016, ODLUKA O ODABIRU I PONIŠTENJU I ROK MIROVANJA SUKLADNO ZJN/2016
   · Uvodno o institutu poslovne tajne;
   · Primjena prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
     glede poslovne tajne;
   · Izvršnost odluke o odabiru ili poništenju;
   · Nastanak ugovora o javnoj nabavi
     (suglasnost drugog tijela prema ZJN/2016)
     Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori
12:15 – 12:45 Stanka
12:45 – 14:15
(2 nastavna sata)
Miljenko Cvitanović, dipl. iur., ovlašteni trener-predavač:
DOKUMENTACIJA O NABAVI I PONUDA
   · Dokumentacija o nabavi: oblik i sadržaj, opis predmeta nabave i tehničke
     specifikacije;
   · Ponuda: oblik i sadržaj, dostava.
     Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori
14:15 – 14:30 Stanka
14:30 – 16:00
(2 nastavna sata)
Kristina Zovko, dipl. iur., ovlašteni trener-predavač:
PRAKSA DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE PREMA ZJN/2016
   · Profesionalna sposobnost; · ESPD;
   · Minimalni zahtjevi;
   · Popis/potvrde o urednom ispunjenju ugovora;
   · Poslovna tajna.
     Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

POTVRDE O POHAĐANJU PROGRAMA USAVRŠAVANJA IZDAJU SE POLAZNICIMA PROGRAMA.

Zbog velikog interesa za edukaciju, nismo u mogućnosti više zaprimati prijave.

Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na radionici iznosi 980,00 kn (s PDV-om)po sudioniku.
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2017., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na radionici, radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 051017– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja radionice.

Dodatne informacije:

tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553
mail:
seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2014 godini:
RADIONICA: PRIMJENA ZUP-a I PROPISA O UREDSKOM POSLOVANJU - 24. studenoga 2014.(ponedjeljak) u 9,00, sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA: JAVNA NABAVA – PRIMJENA PROPISA U PRAKSI - 10. studenog 2014. (ponedjeljak), 9,00 sati
GRADNJA I PROSTORNO UREĐENJE 2014. - 21. listopada 2014. (utorak) u 9,30 sati
IZMJENE I DOPUNE OVRŠNOG ZAKONA - 2. listopada 2014. (četvrtak), u 9,30 sati
NOVI ZAKON O RADU - 11. rujna 2014. (četvrtak) u 9,30 sati
INTERAKTIVNA RADIONICA IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG PRAVA U SPLITU - 8. rujna 2014. (ponedjeljak), u 11 sati
JAVNA NABAVA - 30. lipnja 2014. (ponedjeljak), u 9,00 sati
UREDSKO POSLOVANJE U PRIMJENI - 16. lipnja 2014. (ponedjeljak) u 9,30 sati
LEGALIZACIJA, PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA - 3. lipnja 2014. (utorak), u 9,30 sati
INTERAKTIVNA RADIONICA IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG PRAVA - 19. svibnja 2014. (ponedjeljak) u 9,30 sati
KOMUNALNO GOSPODARSTVO - 7. svibnja 2014. (srijeda) u 9,30 sati
NEKRETNINE 2014 - 7. travnja 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
NOVI PROPISI O JAVNOJ NABAVI - 24. ožujka 2014. (ponedjeljak), 9,00 sati
NOVINE U RADNOM I SOCIJALNOM ZAKONODAVSTVU - 24. veljače 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
SUSTAV PDV-a U JLP(R)S-u I DRŽAVNIM TIJELIMA - 10. veljače 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: