Savjetovanja

PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE

5. listopada 2017. (četvrtak) u 9,00 sati
Zbog velikog interesa za edukaciju, nismo u mogućnosti više zaprimati prijave.

NOVI INFORMATOR d.o.o., Kneza Mislava 7, 10000 Zagreb, ovlašteni nositelj Programa izobrazbe
u području javne nabave (Evidencijski broj iz Registra nositelja programa: 25)

8:00 – 9:00 Registracija sudionika
9:00 – 10:30
(2 nastavna sata)
Ivančica Franjković, dipl. oec., ovlašteni trener-predavač:
EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA S PRAKTIČNIM PRIMJERIMA
   · Određivanje kriterija za odabir ponude povezanih s predmetima nabave;
   · Metodologija ocjene ekonomski najpovoljnije ponude;
   · Trošak životnog vijeka;
     Primjeri iz prakse. Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovor
10:30 – 10:45 Stanka
10:45 – 12:15
(2 nastavna sata)
Damir Klemenčić, dipl. iur., ovlašteni trener-predavač:
POSLOVNA TAJNA NOVINE SUKLADNO ZJN/2016, ODLUKA O ODABIRU I PONIŠTENJU I ROK MIROVANJA SUKLADNO ZJN/2016
   · Uvodno o institutu poslovne tajne;
   · Primjena prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
     glede poslovne tajne;
   · Izvršnost odluke o odabiru ili poništenju;
   · Nastanak ugovora o javnoj nabavi
     (suglasnost drugog tijela prema ZJN/2016)
     Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori
12:15 – 12:45 Stanka
12:45 – 14:15
(2 nastavna sata)
Miljenko Cvitanović, dipl. iur., ovlašteni trener-predavač:
DOKUMENTACIJA O NABAVI I PONUDA
   · Dokumentacija o nabavi: oblik i sadržaj, opis predmeta nabave i tehničke
     specifikacije;
   · Ponuda: oblik i sadržaj, dostava.
     Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori
14:15 – 14:30 Stanka
14:30 – 16:00
(2 nastavna sata)
Kristina Zovko, dipl. iur., ovlašteni trener-predavač:
PRAKSA DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE PREMA ZJN/2016
   · Profesionalna sposobnost; · ESPD;
   · Minimalni zahtjevi;
   · Popis/potvrde o urednom ispunjenju ugovora;
   · Poslovna tajna.
     Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

POTVRDE O POHAĐANJU PROGRAMA USAVRŠAVANJA IZDAJU SE POLAZNICIMA PROGRAMA.

Zbog velikog interesa za edukaciju, nismo u mogućnosti više zaprimati prijave.

Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na radionici iznosi 980,00 kn (s PDV-om)po sudioniku.
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2017., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na radionici, radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 051017– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja radionice.

Dodatne informacije:

tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553
mail:
seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2008 godini:
SLUŽBENIČKI ODNOSI - Zagreb, 26. 11. 2008. (srijeda) s početkom u 9,30 sati
NOVINE U PROPISIMA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI - Zagreb, 27. 10. 2008. (ponedjeljak) s početkom u 9,30 sati
NEKRETNINE - Zagreb, 30. 9. 2008. (utorak) s početkom u 9,30 sati
JAVNA NABAVA - Zagreb, 4. 6. 2008. (srijeda) s početkom u 9,30 sati
PRIMJENA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI - Zagreb, 23. travnja 2008. (srijeda), s početkom u 9,30 sati
ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU - Zagreb, 4. ožujka 2008. (utorak), s početkom u 9,30 sati
Posredovanje u prometu nekretnina - Zagreb, 26. veljače 2008. (utorak), s početkom u 9,30 sati
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima - Zagreb, 31. siječnja 2008. (četvrtak), s početkom u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: