Savjetovanja

PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE

7. prosinca 2017. (četvrtak) u 9,00 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

NOVI INFORMATOR d.o.o., Kneza Mislava 7, 10000 Zagreb,
ovlašteni nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave
(Evidencijski broj iz Registra nositelja programa: 25)

8:00 – 9:00 Registracija sudionika
9:00 – 10:30
(2 nastavna sata)
Ivančica Franjković, dipl. oec., ovlašteni trener-predavač:
EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA S PRAKTIČNIM PRIMJERIMA

   · Određivanje kriterija za odabir ponude povezanih
     predmetima nabave;
   · Metodologija ocjene ekonomski najpovoljnije ponude;
   · Trošak životnog vijeka.
     Predavanje, primjeri iz prakse,pitanja i odgovori.
10:30 – 10:45 Stanka
10:45 – 12:15
(2 nastavna sata)
Damir Klemenčić, dipl. iur., ovlašteni trener-predavač:
PREGLED I OCJENA PONUDA PREMA NOVOM PRAVILNIKU O DOKUMENTACIJI ZA NADMETANJE I AKTUALNA RJEŠENJA DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 

   · Pojašnjenje i upotpunjavanje ponude;
   · Provjera informacija u ESPD-u;
   · Traženje ažuriranih popratnih dokumenata
      (starost dokumenata);

   · Nadopunjavanje i objašnjenje dokumenata;
   · Izuzetno niske cijene;
   · Provjera računske ispravnosti ponude.
     Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori.
12:15 – 12:45 Stanka
12:45 – 14:15
(2 nastavna sata)
Miljenko Cvitanović, dipl. iur., ovlašteni trener-predavač:
UGOVOR O JAVNOJ NABAVI

   · Pravna priroda ugovora o javnoj nabavi;
   · Dodjela ugovora i njegove izmjene tijekom trajanja;
   · Nedostatci tijekom provedbe kao razlog za
     isključenje gospodarskog subjekta.

     Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori.
14:15 – 14:30 Stanka
14:30 – 16:00
(2 nastavna sata)
Vesna Jurasović, ovlašteni trener-predavač:
INSTITUT OKVIRNOG SPORAZUMA - NOVINE

  · Obvezatnost sklapanja ugovora prema ZJN 2016;
  · Razdoblje trajanja;
  · Objave.
    Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori.

POTVRDE O POHAĐANJU PROGRAMA USAVRŠAVANJA
IZDAJU SE POLAZNICIMA PROGRAMA.

Molimo da u prijavnici u rubrici »komentari i pitanja« upišete
vaš datum rođenja i OIB
radi izdavanja potvrde o pohađanju programa usavršavanja.

Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na programu usavršavanja iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. 
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2017.,
plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na programu usavršavanja, radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 071217– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja programa usavršavanja.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2016 godini:
Radionica NOVINE U PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI - 12. prosinca 2016. (ponedjeljak), u 9,30 h 
Radionica UREDSKO POSLOVANJE I PRIMJENA ZUP-a - RIJEKA - 2. prosinca 2016. (petak), u 10,00 sati
Savjetovanje POREZNA REFORMA – NOVOSTI OD 1. SIJEČNJA 2017. - 25. studenoga 2016. (petak), u 9,30 sati
Radionica NOVINE U PRIJEDLOGU ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - 25. studenoga 2016. (petak), u 9,00 sati
Savjetovanje NOVE POSEBNE UZANCE O GRAĐENJU - prijedlog - 7. studenoga 2016. (ponedjeljak), u 9,30 h
Radionica UREDSKO POSLOVANJE I PRIMJENA ZUP-a - OSIJEK - 26. listopada 2016. (srijeda), u 10,00 sati
Savjetovanje AKTUALNA PITANJA RADNOG I SLUŽBENIČKOG PRAVA - 11. listopada 2016. (utorak), u 9,30 h
Radionica UREDSKO POSLOVANJE I PRIMJENA ZUP-a - SPLIT - 27. rujna 2016. (utorak), u 10,00 sati
Radionica PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA - 16. rujna 2016. (petak), u 9,00 sati
Savjetovanje NEKRETNINE 2016. - 5. srpnja 2016. (utorak) s početkom u 9,30 sati
Radionica NOVINE U JAVNOJ NABAVI I ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA - 28. lipnja 2016. (utorak) s početkom u 9,00 sati
Radionica GRADNJA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO - 7. lipnja 2016. (utorak), s početkom u 9,30 sati
Radionica PRIMJENA ZUP-a I UREDSKO POSLOVANJE - 1. travnja 2016. (petak), u 9,00 sati
FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - 2. ožujka 2016. (srijeda), s početkom u 9,30 sati
ELEKTRONIČKA JAVNA NABAVA - 2. ožujka 2016. (srijeda), s početkom u 9,00 sati
GRADNJA, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO - 19. veljače 2016. (petak), s početkom u 9,30 sati
ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO - 29. siječnja 2016. (petak) u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: