Savjetovanja

PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE

7. prosinca 2017. (četvrtak) u 9,00 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

NOVI INFORMATOR d.o.o., Kneza Mislava 7, 10000 Zagreb,
ovlašteni nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave
(Evidencijski broj iz Registra nositelja programa: 25)

8:00 – 9:00 Registracija sudionika
9:00 – 10:30
(2 nastavna sata)
Ivančica Franjković, dipl. oec., ovlašteni trener-predavač:
EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA S PRAKTIČNIM PRIMJERIMA

   · Određivanje kriterija za odabir ponude povezanih
     predmetima nabave;
   · Metodologija ocjene ekonomski najpovoljnije ponude;
   · Trošak životnog vijeka.
     Predavanje, primjeri iz prakse,pitanja i odgovori.
10:30 – 10:45 Stanka
10:45 – 12:15
(2 nastavna sata)
Damir Klemenčić, dipl. iur., ovlašteni trener-predavač:
PREGLED I OCJENA PONUDA PREMA NOVOM PRAVILNIKU O DOKUMENTACIJI ZA NADMETANJE I AKTUALNA RJEŠENJA DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 

   · Pojašnjenje i upotpunjavanje ponude;
   · Provjera informacija u ESPD-u;
   · Traženje ažuriranih popratnih dokumenata
      (starost dokumenata);

   · Nadopunjavanje i objašnjenje dokumenata;
   · Izuzetno niske cijene;
   · Provjera računske ispravnosti ponude.
     Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori.
12:15 – 12:45 Stanka
12:45 – 14:15
(2 nastavna sata)
Miljenko Cvitanović, dipl. iur., ovlašteni trener-predavač:
UGOVOR O JAVNOJ NABAVI

   · Pravna priroda ugovora o javnoj nabavi;
   · Dodjela ugovora i njegove izmjene tijekom trajanja;
   · Nedostatci tijekom provedbe kao razlog za
     isključenje gospodarskog subjekta.

     Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori.
14:15 – 14:30 Stanka
14:30 – 16:00
(2 nastavna sata)
Vesna Jurasović, ovlašteni trener-predavač:
INSTITUT OKVIRNOG SPORAZUMA - NOVINE

  · Obvezatnost sklapanja ugovora prema ZJN 2016;
  · Razdoblje trajanja;
  · Objave.
    Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori.

POTVRDE O POHAĐANJU PROGRAMA USAVRŠAVANJA
IZDAJU SE POLAZNICIMA PROGRAMA.

Molimo da u prijavnici u rubrici »komentari i pitanja« upišete
vaš datum rođenja i OIB
radi izdavanja potvrde o pohađanju programa usavršavanja.

Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na programu usavršavanja iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku. 
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2017.,
plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na programu usavršavanja, radni pribor i napitak za vrijeme stanke.

Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 071217– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja programa usavršavanja.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553

mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2014 godini:
RADIONICA: PRIMJENA ZUP-a I PROPISA O UREDSKOM POSLOVANJU - 24. studenoga 2014.(ponedjeljak) u 9,00, sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA: JAVNA NABAVA – PRIMJENA PROPISA U PRAKSI - 10. studenog 2014. (ponedjeljak), 9,00 sati
GRADNJA I PROSTORNO UREĐENJE 2014. - 21. listopada 2014. (utorak) u 9,30 sati
IZMJENE I DOPUNE OVRŠNOG ZAKONA - 2. listopada 2014. (četvrtak), u 9,30 sati
NOVI ZAKON O RADU - 11. rujna 2014. (četvrtak) u 9,30 sati
INTERAKTIVNA RADIONICA IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG PRAVA U SPLITU - 8. rujna 2014. (ponedjeljak), u 11 sati
JAVNA NABAVA - 30. lipnja 2014. (ponedjeljak), u 9,00 sati
UREDSKO POSLOVANJE U PRIMJENI - 16. lipnja 2014. (ponedjeljak) u 9,30 sati
LEGALIZACIJA, PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA - 3. lipnja 2014. (utorak), u 9,30 sati
INTERAKTIVNA RADIONICA IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG PRAVA - 19. svibnja 2014. (ponedjeljak) u 9,30 sati
KOMUNALNO GOSPODARSTVO - 7. svibnja 2014. (srijeda) u 9,30 sati
NEKRETNINE 2014 - 7. travnja 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
NOVI PROPISI O JAVNOJ NABAVI - 24. ožujka 2014. (ponedjeljak), 9,00 sati
NOVINE U RADNOM I SOCIJALNOM ZAKONODAVSTVU - 24. veljače 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
SUSTAV PDV-a U JLP(R)S-u I DRŽAVNIM TIJELIMA - 10. veljače 2014. (ponedjeljak), u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: