Savjetovanja

PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE

22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2

Novi informator d.o.o., Kneza Mislava 7., 10 000 Zagreb, ovlašteni nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave 
(Evidencijski broj iz Registra nositelja programa: 25)


  8:00-9:00    Registracija sudionika

9:00-10:30    Miljenko Cvitanović, dipl. iur., ovlašteni trener-predavač
                      NAČELA JAVNE NABAVE U PRAKSI
                        • osnovna načela javne nabave
                         • načelo jednakog tretmana i sudjelovanje gospodarskih subjekata iz inozemstva
                         • načelo zabrane diskriminacije i kriteriji za odabir
                         • načelo razmjernosti
                             (2 nastavna sata)
10:30-10:45    Stanka
10:45-12:15    Damir Klemenčić, dipl. iur., ovlašteni trener-predavač
                        IZRADA PLANA NABAVE I OBVEZE NARUČITELJA SUKLADNO
                        NOVOM PRAVILNIKU O PLANU NABAVE, REGISTRU UGOVORA,
                        PRETHODNOM SAVJETOVANJU I ANALIZI

                        • gdje sve treba objaviti plan nabave
                        • kako ustrojiti registar ugovora kod jednostavne nabave
                        • nove odredbe o prethodnom savjetovanju
                        • mogući načini analize tržišta
                             (2 nastavna sata)
12:15-12:45  Stanka
12:45:14:15   Vesna Jurasović, dipl. iur., ovlašteni trener-predavač
                      OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE PO KORACIMA ZA
                      NARUČITELJA I PONUDITELJA

                        • istraživanje tržišta
                        • prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektom
                        • objava postupka
                        • upiti gospodarskih subjekata za dodatnim informacijama, objašnjenjima
                            ili izmjenom dokumentacije
                        • rokovi
                        • postupak otvaranja ponuda
                        • pregled i ocjena ponuda
                        • odluke
                        • uvid u dokumentaciju
                        • rok mirovanja
                        • pravna zaštita, mogućnost e-žalbe
                             (2 nastavna sata)
14:15-14:30   Stanka
14:30-16:00   Ivančica Franjković, dipl. oec., ovlašteni trener-predavač
                      EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA S PRAKTIČNIM PRIMJERIMA
                        • određivanje kriterija za odabir ponuda povezanih predmetima nabave
                        • metodologija ocjene ekonomski najpovoljnije ponude
                        • trošak životnog vijeka
                             (2 nastavna sata)

POLAZNICIMA SE IZDAJU POTVRDE O POHAĐANJU PROGRAMA USAVRŠAVANJA


Molimo da u prijavnici u rubrici »komentari i pitanja« upišete vaš datum rođenja i OIB radi izdavanja potvrde o pohađanju programa usavršavanja.

Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2018., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na programu usavršavanja, skriptu s power point prezentacijama predavača, radni pribor i napitak za vrijeme stanke.
Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 220218–OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja programa usavršavanja. 

Dodatne informacije:
tel.: 01/4555 454
email: seminari@informator.hr

Ostala savjetovanja u 2004 godini:
Javna nabava - 29. studenog 2004.
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: