Savjetovanja

PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE

22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2

Novi informator d.o.o., Kneza Mislava 7., 10 000 Zagreb, ovlašteni nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave
(Evidencijski broj iz Registra nositelja programa: 25) 

Predavači i teme:
IVANČICA FRANJKOVIĆ, dipl. oec., ovlašteni trener - predavač
EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA S PRAKTIČNIM PRIMJERIMA 

VESNA JURASOVIĆ, ovlašteni trener - predavač 
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE PO KORACIMA
ZA NARUČITELJA I PONUDITELJA

DAMIR KLEMENČIĆ, dipl. iur., ovlašteni trener - predavač 
IZRADA PLANA NABAVE I OBVEZE NARUČITELJA SUKLADNO
NOVOM PRAVILNIKU O PLANU NABAVE, REGISTRU UGOVORA,
PRETHODNOM SAVJETOVANJU I ANALIZI TRŽIŠTA U JAVNOJ NABAVI

MILJENKO CVITANOVIĆ, dipl. iur., ovlašteni trener - predavač 
NAČELA JAVNE NABAVE U PRAKSI

POLAZNICIMA SE IZDAJU POTVRDE O POHAĐANJU PROGRAMA USAVRŠAVANJA


Molimo da u prijavnici u rubrici »komentari i pitanja« upišete vaš datum rođenja i OIB radi izdavanja potvrde o pohađanju programa usavršavanja.

Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2018., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na programu usavršavanja, skriptu s power point prezentacijama predavača, radni pribor i napitak za vrijeme stanke.
Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 220218–OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja programa usavršavanja. 

Dodatne informacije:
tel.: 01/4555 454
email: seminari@informator.hr

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: