Savjetovanja

PRIMJENA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI -

Zagreb, 23. travnja 2008. (srijeda), s početkom u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Program savjetovanja:

 • PROPISI ZA PROVOĐENJE ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI - Davor Mrduljaš, dipl. iur., državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša,prostornog uređenja i graditeljstva
 • Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu
 • Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima
 • Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zavodi za prostorno uređenje za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja
 • Pravilnik o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
  • NAJČEŠĆA PITANJA UPRAVNE PRAKSE U PROVEDBI ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI - Josip Bienenfeld, dipl. iur., načelnik Samostalne službe za zakonodavstvo u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
  • Nadležnost za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i graditeljstva
  • Akti za provođenje prostornih planova i građenje
  • Obveza donošenja prostornih planova
  • Uređenost zemljišta kao uvjet za izdavanje lokacijske dozvole
  • Važenje prostornih planova
  • UTJECAJ ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI NA UPISE U ZEMLJIŠNE KNJIGE - Damir Kontrec, dipl. iur., sudac Županijskog suda u Varaždinu
  • Urbana komasacija i provedba rješenja o urbanoj komasaciji u zemljišnim knjigama
  • Promjena izgrađenosti nekretnine u zemljišnoj knjizi
  • Obveza donošenja prostornih planova
  • Sudbina upisanih zabilježbi prema ranijem čl. 141. Zakona o gradnji
  • Važenje prostornih planovaBrisanje zabilježbi da za upis građevine nisu priložene građevinska odnosno uporabna dozvola.
  • USKLAĐENJE OPĆIH AKATA ŽUPANIJA, VELIKIH GRADOVA I GRADOVA SJEDIŠTA ŽUPANIJA SA ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI - Desa Sarvan, ipl. iur., pročelnica Upravnog odjela za lokalnu i područnu(regionalnu) samoupravu Istarske županije
  • S osvrtom na uvjet plaćanja komunalnog doprinosa za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi
  • Rasprava i odgovori na pitanja

  Urednice savjetovanja:
  Davorka Foretić, dipl. iur.

  Biljana Barjaktar, dipl. iur.

  Seminarski materijal: Gradivo savjetovanja obrađeno je u knjizi koju će svaki sudionik primiti na ulasku u dvoranu.

  Kotizacija za sudjelovanje na savjetovanju iznosi 980,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uplaćuje se unaprijed na žiro-račun broj: 2340009-1100150348 Novi informator d.o.o.

  Dodatne informacije:
  tel 01/4555-454
  faks: 01/4612-553
  mail: seminari@novi-informator.net

Ostala savjetovanja u 2018 godini:
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 27. ožujak 2018. (utorak), u 9,30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 22. veljače 2018. (četvrtak), u 9,00 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: