Savjetovanja

PRAKTIČNA PRIMJENA OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA I ANALIZA PRIJEDLOGA ZAKONA O PROVEDBI OPĆE UREDBE - Rijeka

3. svibnja 2018. (četvrtak), u 10,00 sati
Visoka poslovna škola PAR, Trg Riječke rezolucije 4 - RIJEKA

Interaktivna radionica je namijenjena svim pravnim i fizičkim osobama te tijelima javne vlasti koji na osnovi propisa ili vlastite odluke prikupljaju i obrađuju osobne podatke fizičkih osoba (voditelji obrade).

Predavači:
Nenad Šimunec, odvjetnik i Tajana Zlabnik, odvjetnica

Program radionice:
I. dio: OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA
  
 1. Općenito o Uredbi:
      - predmet Uredbe
      - područje primjene, tko su obveznici primjene
      - na koju obradu se Uredba primjenjuje
      - načela obrade osobnih podataka
  
 2. Najvažniji pojmovi:
      - osobni podatak
      - obrada osobnih podataka
      - posebne kategorije osobnih podataka
   
3. Pravne osnove obrade
   
4. Prava ispitanika:
      - koje informacije mora ispitaniku dati voditelj obrade
      - pravo ispitanika na pristup
      - pravo na brisanje osobnog podatka
      - pravo na ograničenje obrade
      - pravo na prenosivost podataka
      - pravo na prigovor
   
5. Voditelj obrade i izvršitelj obrade
      - zajednički voditelj obrade
      - predstavnici voditelja i izvršitelja obrade
   
6. Sigurnost obrade
      - sigurnost obrade
      - izvješćivanje nadzornog tijela i ispitanika o povredi osobnih podataka
   
7. Procjena učinaka na zaštitu osobnih podataka i prethodno savjetovanje
       s nadzornim tijelom

   
8. Pravna sredstva ispitanika
   
9. Nadzor: odgovornost i sankcije

II. dio: ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA PO DRUGIM PROPISIMA U RH
      - zaštita privatnosti radnika po Zakonu o radu i Zakonu o zaštiti na radu
      - zaštita osobnih podataka prema Zakonu o elektroničkim medijima
      - zaštita osobnih podataka u novom Zakonu o sprječavanju pranja novca
         i financiranja terorizma
      - priopćenja i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka

III. dio: PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI OPĆE UREDBE
             O ZAŠTITI PODATAKA

IV dio: OBVEZE VODITELJA I IZVRŠITELJA OBRADE
      - provedba organizacijskih i tehničkih mjera
      - procjena rizika, donošenje politika privatnosti i sigurnosti
      - evidencija aktivnosti obrade
      - službenik za zaštitu osobnih podataka
      - izvješćivanje o povredi osobnih podataka

V. dio: UPUTE ZA KONKRETNU I PRAKTIČNU PRIMJENU UREDBE
      - mogući modeli projekta usklađenja s Uredbom
      - dokazivanje usklađenosti (pouzdanosti)
      - alati za dokazivanje usklađenosti s Uredbom
      - sadržaj izjave o povjerljivosti, pismene privole za obradu podataka,
         zahtjeva za pravo na zaborav i sl.
      - primjena uredbe u državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne
         (regionalne) samouprave i drugim pravnim i fizičkim osobama
         (školama, zdravstvenim, socijalnim i drugim javnim ustanovama, agencijama,
         zavodima te trgovačkim društvima i obrtima)
      – praktični primjeri


Polaznici radionice steći će potrebna znanja o: bitnim pojmovima, odredbama i obveznicima Uredbe, obvezama voditelja obrade i izvršitelja obrade, ispitanicima i njihovim pravima, radnjama koje je potrebno provesti da bi svoje postupanje uskladili s Uredbom, svim drugim propisima RH koji uređuju određena pitanja zaštite osobnih podataka i obveznicima njihove primjene, stajalištima Agencije za zaštitu osobnih podataka te predstojećem Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Na radionici će polaznicima biti omogućeno, tijekom izlaganja, izravno postavljati pitanja predavaču i aktivno sudjelovati u raspravi, dobiti konkretne odgovore, informacije i primjere iz prakse što će im značajno pomoći u obvezi usklađenja s Uredbom.


Kotizacija: 
Naknada za sudjelovanje na radionici iznosi 980,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Pogodnost za pretplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koji su podmirili obvezu za 2018., plaćaju kotizaciju za sudjelovanje na radionici u iznosu 833,00 kn (PDV uključen) po sudioniku.

Kotizacija uključuje:
Sudjelovanje na radionici, prezentaciju predavača (skriptu), radni pribor,
potvrdu
o sudjelovanju na edukaciji
i napitak za vrijeme stanke.

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348,
poziv na broj: 01 030518– OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja radionice.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
faks: 01/4612-553
mail: 
seminari@informator.hr 

Ostala savjetovanja u 2007 godini:
Novi sustav javne nabave - 28. studenog 2007. (srijeda), s početkom u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: