Savjetovanja

POREZNI NADZOR I POREZNA OPTIMIZACIJA

23. svibnja 2018. (srijeda) u 9,30 sati
Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb

Porezni pregled je mogućnost pregleda porezne dokumentacije koju poduzetnici mogu dobrovoljno provesti na način da angažiraju stručnjaka koji će identificirati porezne rizike, dok je porezni nadzor postupak koji provode ovlašteni službenici Porezne uprave radi utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje. Poreznu optimizaciju, pak, predstavlja ostvarivanje poreznih ušteda, na poreznim propisima dozvoljen način. Na ovom savjetovanju ćemo polaznike upoznati s mogućnostima koje pruža porezni pregled, ali i detaljno pojasniti postupak poreznog nadzora, te izložiti mogućnosti smanjenja poreznog opterećenja na poreznim propisima dozvoljen način.


Antonio Prtenjača, bacc. porezne struke, urednik-savjetnik Novog informatora
  POREZNI PREGLED POSLOVANJA
   - Porezni pregled poslovanja i razlike s poreznim nadzorom
   - Tijek poreznog pregleda
   - Identificiranje i ispravak poreznih rizika
   - Izvješće o poreznim rizicima i preporuke
   - Posebni status poreznog obveznika, dobrovoljnog ispunjavatelja
      poreznih obveza koji omogućava da se ne pokreće porezni nadzor
   - Pitanja i odgovori


 Zdravko Vukšić, dipl. oec., Ministarstvo financija - Porezna uprava
  POREZNI NADZOR
   - Porezni nadzor i sudionici
   - Obuhvat i trajanje nadzora
   - Odabir subjekata za nadzor
   - Tijek nadzora i dokazni postupak
   - Porezna nagodba u poreznom nadzoru
   - Pitanja i odgovori


 doc. dr. sc. Vlasta Roška, ovlašteni porezni savjetnik
  POREZNA OPTIMIZACIJA
   - Strategija poslovanja i optimalno plaćanje poreza
   - Tuzemni i međunarodni aspekt porezne optimizacije
   - Tehnike porezne optimizacije
   - Porezna optimizacija iz perspektive poreznih tijela država članica EU
   - Primjeri iz prakse
   - Pitanja i odgovori


Kotizacija:
Naknada za sudjelovanje na savjetovanju iznosi 980,00 kuna (s PDV-om) po sudioniku.

Pogodnosti za prtplatnike Informatora:
Pretplatnici lista Informator koju su podmirili obvezu za 2018., plaćaju kotizaciju u iznosu od 833,00 kn (s PDV-om) po sudioniku.

Naknada uključuje:
Sudjelovanje na savjetovanju, radni pribor i napitak za vrijeme stanke.
Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o.
broj HR2823400091100150348
poziv na broj 00 230518-1 -OIB TVRTKE, najkasnije do dana održavanja savjetovanja.

 

Dodatne informacije:
tel.: 01/4555 454
seminari@informator.hr

Ostala savjetovanja u 2017 godini:
NOVELA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - 27.11.2017. - u 9.00 sati, Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2
ZAŠTITA DOSTOJANSTVA, PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA U RADNIM ODNOSIMA - 6. studenoga 2017. (ponedjeljak), u 9.30 sati
PROGRAM USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE - 5. listopada 2017. (četvrtak) u 9,00 sati
NOVOSTI U OVRŠNOM POSTUPKU - 5. rujna 2017. (utorak) u 9.30 sati
Radionica AKTUALNOSTI U RADNIM ODNOSIMA - 5. srpnja 2017. (srijeda), u 9,30 sati
Savjetovanje PRAVA NA NEKRETNINAMA – aktualnosti - 30. svibnja 2017. (utorak), u 9,30 sati
Radionica PRIMJENA ODREDABA NOVOG ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - 19. svibnja 2017. (petak), u 9,00 sati
Radionica UREDSKO POSLOVANJE I PRIMJENA ZUP-a - 19. travnja 2017. (srijeda), u 9,30 sati
Savjetovanje LOKALNI IZBORI 2017. - 17. ožujka 2017. (petak), u 9,30 sati
Radionica NOVINE U JAVNOJ NABAVI - 17. ožujka 2017.  (petak),  u 9,00 sati
Savjetovanje ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE VELIKIH BRZINA - 21. veljača 2017. (utorak), u 9,30 sati
Savjetovanje NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI - 31. siječnja 2017. (utorak) u 9,30 sati
Savjetovanje NOVINE U POREZNIM PROPISIMA - 18. siječnja 2017. (srijeda) u 9,30 sati
Ostala savjetovanja u prethodnim godininama: